Kõrgtehnoloogiline arstiabi

Võimsus

1. etapp - pöörduda arsti poole haigla arsti kliinikus või ravi kohas kinnituskohta.
Ambulatoorse meditsiinilise isiku ja teiste olemasolevate meditsiiniliste andmete alusel esitatud patsientide uuringute andmed ja teave viib läbi raviarst, kes viib läbi laboratoorsete ja instrumentaalsete uuringute nimekirja ning vajadusel saadab patsiendi Sevastopoli linna tervishoiuministeeriumi vabakutseliste põhiülesannete hulka.

2. etapp - vabakutseliste eriesindaja, tervishoiuministeerium
Peaspetsialisti Department of Health, kui näidustatud säte HMP koostab aruande, mis tuvastab FMP, profiili ülemiste kuseteede, diagnoos kood RHK-10 ja määrab meditsiini organisatsioon, mis antakse ülemiste kuseteede. Pärast ekstrakti saamist saadetakse patsient meditsiinilise organisatsiooni raviarstile.

3. etapp - korduv pöördumine arsti poole.
Vastutav arst valmistab ette haiglaravi, et esitada VMP vormil 057 / y, mis peab olema sertifitseeritud arstliku isiku allkirjaga, peaarsti või volitatud isiku isikliku allkirjaga ja raviarsti isikliku pitseriga.

Suunas peaks olema järgmine teave:

 • Patsiendi perekonnanimi, ees- ja perekonnanimi, sünniaeg, elukoha registreerimise aadress;
 • Kohustusliku tervisekindlustuse poliisi number ja kindlustusseltsi arstiabi nimi;
 • Kohustusliku pensionikindlustuse tõendi;
 • Põhiline diagnoosikood vastavalt ICD-10-le;
 • Kõrgtehnoloogilise hoolduse tüübi profiil, nimi vastavalt kõrgtehnoloogilise arstiabi tüüpide nimekirjale;
 • Perekonnanimi, eesnimi, perekonnanimi ja viibiva arsti asukoht, kontakttelefon, e-posti aadress.

UMP suunas on lisatud järgmised dokumendid:

 • Väljavõte haigusloost, sertifitseeritud isiklik allkiri raviarst isiklik allkiri peaarst või volitatud isik, isiklik pitsat raviarsti sisaldab haigust diagnoosida, diagnoosimiseks ICD-10 koodi, informatsioon patsiendi tervisliku seisundi, laborikatsete tulemuste aparatuuri ja muude uuringute kinnitades diagnoositud ;

Järgmiste dokumentide koopiad:

 • Patsiendi passi koopia;
 • Koopia kohustusliku ravikindlustuse poliisist;
 • Kohustusliku pensionikindlustuse tunnistuse koopia;
 • Patsiendi nõusolek isikuandmete töötlemiseks;
 • Patsiendi taotlus VMP pakkumiseks.

Patsiendid peavad skaneerima dokumendid ja lisaks paberile elektroonilisel meediumil.

4. etapp - komisjon VMP GBUZS-i "Linnahaigla nr 1" patsientide valimiseks (polikliiniku number 1 kontor nr 46, 19. oktoober)
Komisjoni tööajad: esmaspäev, neljapäev, 13.00-15.00
Komisjoni koosolekule esitatakse järgmised dokumendid:

 • Väljavõte arstliku komisjoni otsuse protokollist
 • Taotleja (tema seaduslik esindaja, usaldusisik) kirjalik taotlus, mis sisaldab taotleja kohta järgmist teavet:
  - perekonnanimi, nimi, istaja (kui on olemas);
  - teave elukoha kohta;
  - isikuandmeid ja kodakondsust tõendava dokumendi andmed;
  - kirjalike vastuste ja teatiste saatmise postiaadress;
  - kontakttelefoninumber (kui on olemas);
  - e-posti aadress (kui see on olemas).
 • Nõusolek taotleja isikuandmete töötlemisele
 • Järgmiste dokumentide koopiad:
  - Vene Föderatsiooni kodaniku pass;
  - Taotleja kohustuslik ravikindlustus (olemasolu korral);
  - kui taotlejal on õigus saada riiklikku sotsiaalabi sotsiaalteenuste komplekti vormis, on tal õigus esitada taotleja kohustusliku pensionikindlustuse tunnistuse (kui see on olemas) tõend sotsiaaltoetuste saamise õigust tõendava dokumendi koopia (puude tõestust tõendav dokument);
 • Taotleja meditsiinilistest dokumentidest, mille on allkirjastanud taotleja kohtlemise ja taotlemise kohas asuva meditsiinilise organisatsiooni juht, allkirjastatud haiguse diagnoos (haigusseisund), ICD-X diagnoosikood, teave taotleja tervisliku seisundi, diagnostika ja ravi kohta, soovitused VMP vajaduse kohta;
 • Laboratoorsete, instrumentaalsete ja muude uuringute tulemused, mis kinnitavad diagnoosi

2. Kaebuse korral taotleja seadusliku esindaja (usaldusisiku) nimel:

 • Kirjalikus avalduses lisateave seadusliku esindaja (usaldusisiku)
 • Lisaks taotleja kirjalikule taotlusele on lisatud:
  - seadusliku esindaja (usaldusisiku) passi koopia;
  - seadusliku esindaja volitusi tõendava dokumendi koopia või Vene Föderatsiooni õigusaktidega ettenähtud korras kinnitatud dokument
  - volikiri usaldusisiku nimel.

Komisjoni otsus VMP-i vajaduse kohta kolme päeva jooksul koostatakse protokolliga.

5. etapp - tervishoiuministeeriumi veterinaarravimite komitee patsientide valimine

Patsiendi või tema seadusliku esindaja poolt USB-mäluseadme eelnevalt skannitud dokumentide hulk saadetakse tervishoiuosakonna tervishoiuosakonna osakonnale teisipäeval kell 14.00-17.30 riigi eelarvelise tervishoiuasutuse "Linnahaigla nr 1" kulleriga.
Komisjon teeb otsuse ja koostab väljavõtte tervishoiu ministeeriumi protokollist, dokumentide pakett ja väljavõte tagastatakse kulleriga kohalikule tervishoiuasutusele "Linnahaigla nr 1".

6. etapp - võetakse vastu paberkandjal ja elektroonilisel meediumil olevad dokumendid, kes vastutavad VMP infosüsteemi eest linnakeskuse haigla nr 1 (4-korruseline kirurgiline hoone, 1. korrus, sissepääs lõpust)

Vastutab VMP infosüsteemi eest: tarkvarainsener Sakhno A.S. sisestab andmed elektroonilisele süsteemile VMP, koostab 7 päeva jooksul kupongi VMP-i vastuvõtmiseks patsiendile, teatab peaspetsialisti asetäitja kupongi olemasolust operatsioonile Filipeva D.Ye.

7. etapp - Surgery juhataja asetäitja Filipeev DE (38 polikliiniku büroo nr 1)

Komisjoni esimees VMP-de määramiseks GBUZS-s "Linnakliinik №1" kontrollib dokumente ja komisjon määrab kindlaks patsiendi hospitaliseerimise kuupäeva, teatab patsiendi hospitaliseerimise kuupäevast, paneb VMP-le andmeserveri allkirja.

Kõrgtehnoloogiline meditsiiniline abi aastail 2018 - protseduur ravi- ja kirurgilise kvootide saamiseks

Uute ja unikaalsete meetodite, kallite ravimite ja kaasaegsete seadmetega haiguste ravi on osa kõrgtehnoloogilisest hooldusest 2018. aastal. See on kaasaegne ravi, mis võimaldab minimeerida inimeste tervisele ja elule ohtu. Kõrgtehnoloogia erineb tavalisest meditsiinilisest hooldusest oma metoodikas ja lähenemisviisis ravile. See on ette nähtud raha arvelt OMS-i poliitika raames, kuid mõne tegevuse või narkootikumide puhul kehtestatakse kvoot.

Mis on VMP meditsiinis?

See on spetsiaalne meditsiiniline abi, mille läbiviimiseks kasutatakse ainulaadseid teaduslikke tehnoloogiaid, viimaseid saavutusi meditsiinis, teaduses ja tehnoloogias. Operatsiooni ja protseduure teostavad ainult kõrgelt kvalifitseeritud arstid. Erinevus klassikast on suurem pakutavate teenuste loend. Need on vajalikud raskete haiguste ja nende komplikatsioonide raviks, näiteks:

 • leukeemia, onkoloogilised ja uroloogilised haigused;
 • reproduktiivsüsteemi probleemid;
 • kilpnäärmehaigus;
 • maksa- ja neeruprobleemid;
 • neurokirurgilised haigused jne

VMP kasutab raku tasandil geenitehnoloogia ja -tehnoloogia meetodeid, kaasaegseid seadmeid ja materjale. Viimastel aastatel on muutunud levinud mitteinvasiivsed ja minimaalselt invasiivsed operatsioonid. Neid iseloomustab minimaalne verekaotus, tüsistuste arvu vähenemine. Lisaks sellele ei pea patsient haiglas viibima liiga kaua, taastamisprotsess on oluliselt vähenenud. Pärast selliseid operatsioone naaseb inimene igapäevaelusse. Muud näited kõrgtehnoloogilisest arstiabist:

 • veresoonte kirurgias kasutatav angiograaf;
 • gamma nuga, mis kiiritab fokuseeritud kiirguse kiirgust ja eemaldab healoomulisi ja pahaloomulisi kasvajaid;
 • ühiste komponentide asendamine implantaatidega;
 • krüokirurgia, radiosurgery;
 • 3D-konformaalse kiiritusravi lineaarse kiirendaja, visuaalse kontrolliga kiiritusravi või moduleeritud annuse kiirus;
 • eesnäärme gastroresistentsus, mis näitab varajast vähki;
 • eesnäärmevähi krüoteraapia;
 • magnetresonantstopomeetria;
 • laparoskoopia läbi väikeste punktsioonide;
 • seadet "Da Vinci" prostatektoomia jaoks;
 • statsionaarsed asendus tehnoloogiad, näiteks lööklaine tehnoloogia neerukivide purustamiseks, mida varem tehti ainult haiglas;
 • aordiokoronaarne manööverdus;
 • radionukliidravi joodiga;
 • südame veresoonte stentimine;
 • positron-emissioontomograafia koos kompuutertomograafiaga.

Kes saab kasutada

Kõrgtehnoloogiline arstiabi aastal 2018 on kättesaadav igale Venemaa Föderatsiooni kodanikule. Tingimus on selge tõendusmaterjal. Need on kajastatud spetsiaalses dokumendis - pöörduv arst. Kvootide tegemisel tuleb läbi viia keerukam menetlus. Nõutavate dokumentide pakett esitatakse komisjonile, kes teeb 10 päeva jooksul otsuse ravi heakskiitmise, keeldumise või täiendavate laboratoorsete ja instrumentaalsete uuringute vajaduse kohta:

 • radioloogiline;
 • endoskoopiline;
 • ultraheli.

Rahastamisallikad

Kuni 2014. aastani oli VMP-i rahastamise allikas ainult föderaaleelarve. Seejärel jagati VMP kaheks põhiosaks:

 • mida rahastab Saksamaa Liitvabariigi kohustusliku ravikindlustuse fond (MHIF), st riigi CHI programm;
 • rahastatakse täielikult föderaaleelarvest.

See eraldamine aitas suurendada ravi kättesaadavust ja lühendada hospitaliseerimise ooteaega. 2018. aastaks hakati kogu kõrgtehnoloogilist abi rahastama ainult haigekassa eelarvest. Finantstagatise põhimõte on järgmine:

 • VMP, mis on OMSi põhiprogrammi osa, rahastatakse vahendite ülekandmisest territoriaalfondidesse osamaksetena;
 • VMP-d, mis ei kuulu riikliku programmi hulka, rahastab otseselt föderaalvalitsusasutused riikliku ülesande täitmise raames.

Teatud liiki ravi puhul eraldatakse vahendeid Venemaa Föderatsiooni territoriaalüksuste piirkondlikust eelarvest. Vene Föderatsiooni subjektide kulude kaasfinantseerimine tuleneb VMP esitamisest, MHIFist. Venemaa Föderatsiooni tervishoiuministeeriumi poolt täielikult määratud:

 1. kliinikute nimekiri;
 2. inimeste arv, kes saavad kõrgtehnoloogilist arstiabi 2018. aastal;
 3. baasmäära arvutamine.

Nimekirjas on ainult kõige uuemaid seadmeid pakkuvad asutused ja kõrgeima kategooria spetsialistid. Arvestades, kas põhiprogrammile on kaasatud inimesele vajalik ravi, määratakse raviasutus:

 1. Ravi, mis hõlmab riigi CHI-programmi, võib saada organisatsioonidest, mis tegutsevad selle kindlustusliigi tingimustel.
 2. Põhimissüsteemis ei sisaldu VMP-d tervishoiuministeeriumi erakeskused ja valitsusasutused.

2018. aastaks on Moskvas kõrgtehnoloogilise ravi osutavate haiglate arv 45 ja MHI-48 arvesse võttes. Kõik suurlinna kliinikute kirurgilised osakonnad on laparoskoopilised seadmed. VMP on ja lapsed. Morozovi Linna Kliinilise Haigla Laste ja Noorte Reproduktiivse Tervise Keskuses saavad noored patsiendid nõu:

Kõrgtehnoloogilise arstiabi suund 2018

Loetelu kõrgtehnoloogilisest abist, mida rahastatakse territoriaalsete vahendite eelarvest või piirkondlikest eelarvetest saadavate toetuste kaudu, võib leida ametlikust dokumendist. See on Vene Föderatsiooni valitsuse 19. detsembri 2016. a määrus nr 1403 "Kodanike tasuta arstiabi riiklike tagatiste programmi kohta 2018. aastaks ning planeeritud 2018. ja 2019. aastaks".

Uue menetluskorra kohaselt peaks tervishoiuministeerium igal aastal kehtestama VMP juhiste nimekirja kuni 20. detsembrini. Teave esitatakse tabeli kujul, mis kajastab:

 • abi tüübi kood;
 • VMP-grupi liigi nimi;
 • ICD-10 haiguste koodid;
 • patsiendi mudel, st võimalikud haigused inimestel;
 • ravi tüüp;
 • ravimeetod.

Iga ala sisaldab suurt hulka võimalikke haigusi, mille jaoks on vaja kõrgtehnoloogilist arstiabi aastatel 2018 ja hiljem. Paljude ravi liikide hulgas on kirurgilised, kuid pakutakse ka kiirguse variante, konservatiivset, terapeutilist ja kombineeritud ravi. VMP juhiste üldine loend sisaldab järgmisi võimalusi:

 • kõhuõõne operatsioon (kõhuõõne organite ravi);
 • sünnitusabi ja günekoloogia;
 • hematoloogia;
 • põletikud (raskete põletustõvete ravi);
 • neurokirurgia;
 • pediatrics;
 • onkoloogia;
 • otolarüngoloogia;
 • oftalmoloogia;
 • lapseea operatsioon vastsündinutel;
 • kardiovaskulaarne kirurgia;
 • rindkere operatsioon (rindkere operatsioon);
 • in vitro viljastamine (IVF);
 • traumatoloogia ja ortopeedia;
 • siirdamine;
 • uroloogia;
 • endokrinoloogia;
 • gastroenteroloogia;
 • dermatovenereoloogia;
 • reumatoloogia;
 • näo-silmakirurgia;

Meditsiiniasutustes abi andmise tunnused

Kõrgtehnoloogiline arstiabi 2018. aastal antakse OMS-i poliitika raames või föderaaleelarve arvelt. Erinevus on nähtav dokumentide ettevalmistamisel. See koosneb juhtudest, mis tuleb enne ravi alustamist läbi viia. Sõltuvalt sellest, kas isiku tehtud diagnoosimine on riiklikus programmis, määratakse asutus, kuhu minna. 3 päeva ettevalmistatud dokumendid edastatakse järgmistele asutustele:

 • meditsiiniline struktuur, mis pakub VMP-d, kui teenust osutab CHI;
 • kui abi finantseeritakse föderaaleelarvest.

VMP on kaasatud põhiprogrammi OMS

Kui haigust ravitakse ilma MHI programmi ületamata, siis on nõutav ainult arsti poole pöördumine. Spetsialist kirjutab selle pärast VMP vastunäidiste kontrollimist. Täiendavad toimingud on:

 1. Taotlusele antakse raviasutuse juhataja, kes pakub kõrgtehnoloogilist abi. See võib olla piirkondlik kliinik või pealinna meditsiinikeskus, kus patsient võtab komisjonitasu.
 2. 7 päeva jooksul teeb institutsioon otsuse, mis kinnitab arsti määratud protseduuri vajalikkust või keeldumist põhjendamata diagnoosi tõttu.
 3. See teave tuleb patsiendile esitada hiljemalt 5 päeva jooksul alates vastuvõtmise hetkest.

Kõrgtehnoloogiline abi, mis ei kuulu poliitika OMS-sse

Kui patsient vajab ravi, mida põhikohustuslik tervisekindlustuse programm ei hõlma, on kõrgtehnoloogilise ravi saamine keerukam. Kogu protsess hõlmab mitmeid samme:

 1. arst suunab patsiendi tervishoiu osakonda;
 2. see piirkondlik organ kutsub 2018. aastal kokku kõrgtehnoloogilise hoolduse patsiendi valimiskomisjoni või mis tahes muu;
 3. 10 päeva diagnoosi nõusolekul teeb ta positiivse otsuse, mis on protokolliga määratud;
 4. dokument saadetakse ravikeskuse töötajatele, kellel on luba, vajalike tehnoloogiliste seadmete ja kvootide loetelu onkoloogia või muu haiguse raviks;
 5. alles pärast seda näib patsient vastuvõtva organisatsiooni töötajatele;
 6. Keeldumise korral antakse ka patsiendile teade.

Mis on ravitoetuse kvoot

Kui patsient vajab kõrgtehnoloogilist arstiabi aastal 2018, mis ei kuulu põhilise kohustusliku tervisekindlustuse programmi, siis vajab ta ravitoetust. See on föderaaleelarvest konkreetsele meditsiiniseadmele konkreetsete raviviiside jaoks eraldatud vahendite nimetus. Täna laiendab piirkondlike keskuste märkimisväärselt VMP-i jaoks sobivate kliinikute nimekirja. See suurendas kvootide koguarvu ja õigeaegset haiglaravi, kuid raskustas föderaalhaiglates sattumist.

Kirurgia või ravi kvoot antakse teatud haigustele, mitte kõigile. Nende nimekiri kajastab tervishoiuministeeriumi väljaantud dokumenti. Nimekiri on väga suur, sisaldab ülaltoodud piirkondadest kuni 140 üksust. Iga kvootide saamise etapi reguleerib regulatiivne raamistik. Nende eraldamise protsessi määravad mitmed valitsuse dokumendid, näiteks:

 • määrused, mis annavad riigi kodanikele tasuta ravi;
 • Vene Föderatsiooni tervishoiuministeeriumi tellimused, milles kirjeldatakse kvoodiprotsessi üksikasjalikumalt;
 • Föderaalne seadus nr 323, art. 34, kirjeldades kvootide registreerimise protsessi ja nende rakendamist.

Kuidas saada kvoot operatsiooniks 2018. aastal

Ainult tervishoiuministeerium vastutab selle eest, millise asutuse ja kui palju saavad teatud haiguste ravimiseks kvoote, sealhulgas 2018. aastal. Nende saamise kord pole nii lihtne. Kogu protsess hõlmab kolme peamist etappi, millest igaüks nõuab spetsiaalset komisjonitasu. Peate alustama vaatlemise kohas viibivat arsti ja teavitama teda oma kavatsustest.

Et saada 2018. aastal kõrgtehnoloogilise arstiabi osutamiseks operatsiooni või ravi kvoot, tuleb teha järgmised esialgsed sammud:

 • arsti poole pöördumise saamine, vajadusel täiendavate manipulatsioonide läbimine, eksamid;
 • diagnoosi andva sertifikaadi väljastamine arsti poolt, ravimeetod, diagnoosimeetmed, patsiendi üldine seisund;
 • tunnistuse läbivaatamine kvootidega tegeleva meditsiiniasutuse poolt;
 • otsuse vastuvõtmine 3 päeva jooksul.

Kui komisjon kinnitas VMP-i vajadust, siis järgmine samm on väärtpaberite ülekandmine. Logistika on keeruline: patsiendidokumendid saadetakse piirkondlikule tervishoiuasutusele. Nõutavate dokumentide loend sisaldab järgmist:

 • väljavõte koosoleku protokolli positiivse otsuse tegemisel;
 • teie passi või sünnitunnistuse fotokoopia;
 • avaldus, mis näitab registreerimise nime, aadressi, passiandmeid, kodakondsust ja kontaktteavet;
 • CHI-poliitika ja pensionikindlustuse valguskoopia;
 • andmed kindlustuskonto kohta, ülevaated, analüüsid;
 • väljavõte meditsiinilises plaanis koos diagnoosi kirjeldusega (üksikasjalik).

Lähetatud dokumente vaatab läbi 5 spetsialisti piirkondlik tasand. Venemaa Föderatsiooni vastava teema tervishoiu osakond teeb otsuse 10 päeva jooksul. Kui see on positiivne, siis komisjon:

 • näitab kliinikuid, kus kõrgtehnoloogiline ravi osutatakse 2018. aastal;
 • saadab patsiendi dokumendid;
 • teavitab patsienti oma otsusest.

Enamiku patsientide jaoks valige kliinikus, mis on patsiendi elukoha lähedasem. Peamine on see, et institutsioonil on 2018. aastal kõrgtehnoloogilise arstiabi korraldamise luba. Kliinik saadi:

 • kupong VMP pakkumiseks;
 • protokolli koopia;
 • teave inimese seisundi kohta.

Valitud meditsiiniasutusel, kes sai dokumentide paketi, on veel üks kvoodikomisjon. Pärast kolme või enama spetsialisti koosoleku korraldamist tehakse lõplik otsus ravi osutamise ja ravi kestuse kohta. See võtab veel 10 päeva. Kui kasutate patsiendi raviks raha, hoiab selle kliiniku personali VTP-pilet dokumendina, mis on eelarvest rahastamise aluseks. Kogu kvootide saamise protsess võib kesta umbes 23 päeva.

Kuhu minna

Eespool kirjeldatud järkjärgulised juhised kvoodi saamiseks klassikalisel viisil, kuid see menetlus kestab väga pikka aega. Lisaks on negatiivse otsuse oht ja see on kaotatud aeg, mis mõnedel haigustel on väga väärtuslik. Kvootide saamiseks on veel üks võimalus - pöörduda otse teie valitud kliinikusse, kellel on kõrgtehnoloogilise ravi litsents. Selleks peate:

 • Eespool nimetatud dokumentide pakett tuleks allkirjastada kohalikus kliinikus, kus diagnoos tehti, koos esmase meditsiinitöötajaga - raviarsti ja peaarstiga;
 • minna valitud meditsiiniasutusele allkirjastatud dokumentidega;
 • kirjuta kvooditaotlus;
 • Kupongiga positiivse otsuse tegemiseks külastage tervishoiuministeeriumi.

Seda kvoodimeetodit peetakse tõhusamaks. Põhjuseks on see, et patsiendil on võimalus arstiteaduskonnaga tutvuda. Peale selle võtab ravikeskuses taotluse töötlemine vähem aega, kui pöördute tervishoiu osakonda. Seda kõrgtehnoloogilise ravi kvootide väljastamise meetodit kasutab suur hulk patsiente.

Kuidas kontrollida VMP kupongi

Kõik kvoodid jagatakse mitme meditsiiniasutuse vahel. Kui nad on juba ühes kliinikus lõppenud, siis võite leida teise. Ülejäänud kvootide arvu leidmiseks külastage kohalikku tervishoiuosakonda. Patsientide jaoks on olemas spetsiaalne elektrooniline ressurss. Sellel võrgurežiimil saate vaadata kupongi numbrit, mis antakse 2018. aastal kõrgtehnoloogilise arstiabi saamiseks. Selleks peate:

 • minge veebisaidile http://talon.rosminzdrav.ru/;
 • sisestage oma kupongi number aknas, mis avaneb ja klõpsake "Leia";
 • uurima infot järjekoha edastamise kohta.

Pärast kupongimäära kehtestamist ja vajutades nupule "Otsi" avaneb uus leht, kus roheline aken sisaldab teavet kvoodi loomise kuupäeva, selle profiili, meditsiiniasutuse ja teenuse staatuse kohta (renderdatud või mitte). Veebisaidil on muud sektsioonid. Nende hulka kuuluvad viidete ja regulatiivne teave, uudised, uuringud ja meditsiinilise organisatsiooni otsimine PMP tüübi järgi, mida saab taotleda kvoodidena.

Millised dokumendid on kvoodi saamiseks vajalikud?

Pärast arsti poole pöördumist ja diagnoosi kinnitamist peab patsient koguma teatud dokumentide kogumi. Regionaalse tervishoiu osakonna töötajatele dokumentide esitamiseks on vaja:

 • ravi vajava patsiendi avaldus;
 • kirjalik nõusolek isikuandmete töötlemiseks;
 • Kohaliku kliiniku komisjoni koosoleku protokoll, kus esialgne diagnoos tehti;
 • arstliku kaardi väljavõte koos uuringute ja diagnoosiga;
 • pass ja selle koopia;
 • kohustusliku ravikindlustuse poliitika, selle valguskoopia;
 • kindlustussertifikaat;
 • kui see on olemas - puude tunnistus.

Haiglaravi taotlemine

Kvoodi taotlemiseks on vaja dokumentide paketti, ilma milleta ei saa meditsiiniline asutus ega tervishoiu osakond teha positiivset otsust. Kõige olulisem on haiglaravi suunamine, mis tuleb nõuetekohaselt koostada. Selleks kontrollige, kas dokumend sisaldab järgmist teavet:

 • patsiendi täisnimi, sünniaasta, elukoht;
 • kohustusliku tervisekindlustuse poliisi number;
 • ICD-10 patsiendi diagnoosikood;
 • kindlustuspensioni sertifikaadi number;
 • patsiendi näidustatud ravi tüüp;
 • kliiniku nimi, kus patsient suunatakse ravi saamiseks;
 • täisnimi, kontakttelefon, e-posti aadress, kus viibis arst, kes tegi ravi.

Kõrgtehnoloogilise arstiabi andmisest keeldumine

Kui ühes etapis otsustas komisjon 2018. aastal kõrgtehnoloogilise patsiendi hoolduse andmisest keelduda, esitaksid nad koosoleku protokollid, milles on kirjas põhjus ja väljavõte meditsiinilisest dokumentatsioonist. Negatiivse otsuse põhjused on järgmised:

 1. Võime ravida patsiendiga traditsioonilisi meetodeid, puuduvad tõendid kõrgtehnoloogiliseks raviks. Lahendus: täpsema diagnoosi saamiseks pöörduge teise kliiniku või teise arsti poole.
 2. Kindlaksmääramine, et kõrgtehnoloogiline arstiabi 2018. aastal ei suuda patsiendile haigusega toime tulla. Sellisel juhul on patsiendil soovitatav teha täiendavaid uuringuid.
 3. Ammendumise kvoodi piirang. Kui käesoleval aastal on VMP-i eelarvevahendid ammendatud kindlas kliinikus, siis peaksite proovima võtta ühendust teise meditsiiniasutuse töötajatega. Kui ravi on hädasti vaja, tasub seda ise teha ja seejärel rahastada tervishoiu osakonna kaudu.

Paljudel patsientidel on ebaõnnestumisi, nii et tasub ette valmistada, et läbida on palju raskusi. Kvantite saamiseks peate veenma arst. Kui regionaalne tervishoiuosakond keeldub selle andmisest, on kasulik minna kaugemale, esitades kaebuse tervishoiu- ja sotsiaalministeeriumile, saates kirja kirjalikult või elektrooniliselt. Patsiente julgustatakse kaasama oma probleemi meediasse. Siis on lootus, et vabakvoot ilmub.

Millistel juhtudel võib nõuda tasulisi teenuseid

Kui diagnoosi kinnitamise etapis määratakse patsiendile lisauuringud, siis ei kuulu nad kõik MHI programmisse. Sellisel juhul peab patsient kandma need oma arvelt. Lisakulud, mis on seotud ravikohaga reisimisega. Need võivad tekkida ravi staadiumis. See on näiteks:

 1. Tuumori kiiritusrajatiste märgistamine. Seda tehakse patsiendi kulul. Kiirgusteraapia ise on tasuta.
 2. Doonorite otsimine luuüdi siirdamiseks.

Taastusravi on ka patsiendi enda kohustus. Kõrgtehnoloogilise arstiabi osutamiseks on 2018. aastal piiratud. Näiteks, kui asendada silma lääts föderaaleelarvega, makstakse ainult kodumaise toodangu implantaadi paigaldamist. Kui patsient otsustab tootja importida, siis peab operatsioon ise tasuma.

Video

Artiklis esitatud teave on ainult informatiivsel eesmärgil. Artikli materjalid ei nõua enesehooldust. Ainult kvalifitseeritud arst võib diagnoosida ja nõustada ravi, lähtudes konkreetse patsiendi individuaalsetest omadustest.

Kuidas saada kõrgtehnoloogilise arstiabi kvoot

Kehtivad õigusaktid määratlevad kõrgtehnoloogilise arstiabi osana spetsialiseeritud arstiabist, sealhulgas uute keerukate ja (või) unikaalsete ravimeetodite kasutamisest ning ressursimahukatest ravimeetoditest, millel on teaduslikult tõendatud efektiivsus, sealhulgas mobiilsidetehnoloogia, robotitehnoloogia, infotehnoloogia ja -meetodid geenitehnoloogia, mis on välja töötatud arstiteaduse ja sellega seotud teaduse ja tehnoloogia valdkondade arengu põhjal. Mõne raske haiguse all kannataval inimesel võib sellise abi saamine anda võimaluse taastumiseks. Kuidas ja kus tasuta arstiabi taotleda, kirjeldatakse üksikasjalikult allpool.

Terminoloogia

Käesoleva artikli ravis olev patsient on isik, kes leiab end VMP-ga või kes on taotlenud VMP esitamist hoolimata sellest, kas tal on haigus või tema seisund.

Riigi tagatiste programm - riiklike tagatiste programm kodanike arstiabi tasuta osutamiseks 2017. aastaks ning kavandatud perioodiks 2018 ja 2019, mis on heaks kiidetud määrusega nr 1403.

Lühend ICD-10 - haiguste ja tervisega seotud probleemide rahvusvaheline statistiline klassifikaator (10. parandus).

Lühend VMP - kõrgtehnoloogiline arstiabi.

Riigigarantiid

Kodaniku õigus tasuta arstiabi on põhiseaduses sätestatud Vene Föderatsiooni ja föderaalseaduse 21.11.2011 nr 323-FZ "Tuginedes rahvatervise kaitse Vene Föderatsiooni" (edaspidi - Zakon№323-FZ). Art. 10, 2. osa, art. 19 seaduses nr 323-FZ on sätestatud, et meditsiinilised organisatsioonid peavad tagama kodanikele garanteeritud summa arstiabi vastavalt riiklike garantiide programmile. 2017. aastaks ja 2018. aastaks 2019. aastal kiideti otsusega nr 1403 heaks riigigarantiide programm.

Riigiagentuprogrammi raames antakse kõrgtehnoloogilist meditsiinilist abi tasuta (riigigarantiiprogrammi II osa).

Kõrgtehnoloogilise meditsiinilise abi liigid

Riigigarantiide programmi lahutamatu osa on kohustusliku ravikindlustuse põhiprogramm (edaspidi kohustusliku ravikindlustuse põhiprogramm). Kohustusliku ravikindlustuse põhiprogrammi (edaspidi kohustusliku ravikindlustuse põhiprogramm) raames on CMI-poliisiga kodanikud varustatud kindlate VMP-dega (riigigarantiiprogrammi IV jaotis). Samas on väärib märkimist, et kodanikku, kellel on OMS-poliitika, võib VMP-ks esitada mis tahes Vene Föderatsiooni subjektis OMS-i põhiprogrammi poolt ette nähtud summas.

Kuid programm riigigarantiidega ka ette, ja nimekiri VMP ei kuulu põhi hüvistele, et saada, et patsiendil on õigus vaid territooriumil Vene Föderatsiooni suhtes, kus antud MHI poliitika.

Lisateavet patsientide õiguse kohta VMP-i vastu võtta, samuti VMP-de, ravimi edastamise tingimuste ja muul viisil lugeda artiklit "Patsiendi õigus saada tasuta kõrgtehnoloogilist arstiabi".

Kuidas saada patsient VMP (kvoot VMP-le)

Pidage meeles, et terminit "kvoot" ei kasutata juba pikka aega hea tootmistava käsitlevates õigusaktides. Kuid enamik kodanikke ja sageli meditsiinitöötajaid eelistavad seda tänapäeval kasutada. Nii et selleks, et patsient saaks tasuta VMP-i, peate täitma mitu etappi.

1. etapp: patsiendil tuleb pöörduda arsti poole.

§ 11 järgi ordeni tervishoiuministeeriumi Venemaa alates 2014/12/29 number 930n "On heakskiidu osutavast kõrgtehnoloogia arstiabi kasutades eriotstarbelist infosüsteemi." (Edaspidi - №930n tellige), võib patsient kohaldata arstile organisatsiooni (sealhulgas õigus valida meditsiiniliste organisatsioon ), kus ta on diagnoositud ja ravitud:

 • Esmase eriarstiabi osutamise osana ja / või
 • Spetsiaalse arstiabi osutamise raames.

Õigus valida meditsiiniline organisatsioon on sätestatud artiklis. Seaduse nr 323-ФЗ 21.

2. aste: teie arst peab määrama teie haigusseisundi.

Meditsiinilise organisatsiooni raviarst, kellega patsient pöördus (viitava meditsiinilise organisatsiooni) poolt, määrab VMP-i meditsiinilised näitajad. Meditsiinilised näidud VMP-i saamiseks pöördumiseks on patsiendi haigus ja / või seisund, mis nõuab VMP-d vastavalt VMP tüüpide nimekirjale (määruse nr 930n punkt 12).

Medical tingimused (. § 9 tellige Vene tervishoiuministeeriumi kohta 2014/12/02 number 796n "On kinnitamine määruste korralduse eriarstiabi osutamise, sealhulgas kõrge-tech, tervishoid" (edaspidi - Order №796n)) osutamise eest ülemiste kuseteede haiglas on:

 • Patsiendi olemasolu või kahtlus, kellel on haigus ja / või haigusseisund, mis nõuab hädaolukorra või kiireloomulise hädaabi osutamist diagnoosimiseks ja raviks;
 • Patsiendi esinemine või kahtlus, kellel on haigus ja / või seisund, mis vajab ennetustöö, diagnoosi, ravi, rehabilitatsiooni eesmärgil planeeritud vormis VMP-d;
 • Patsiendi olemasolu või kahtlus, kellel on haigus ja / või seisund, mis kujutab endast ohtu teiste inimeste elule ja tervisele (patsiendi isoleerimine, sealhulgas vastavalt epideemilistele näidustustele);
 • Patsiendile diagnoosimise ja raviga seotud meditsiiniliste sekkumistega seotud komplikatsioonide risk;
 • Patsiendi vanusel (lapsed, eakad kodanikud) ja I rühma puude tõttu ei ole võimalik pakkuda VMP-d päevalt haiglas.

Meditsiiniliste näidustuste võimaldamiseks Asendusdelegaadid in päevahaigla tingimused on juuresolekul või kahtlusega patsiendi haiguse ja (või) vajades rendering MEP on kavandatud kuju ennetamiseks, diagnoosimiseks, ravi, rehabilitatsioon (n. 10 Order №796n).

3. etapp: meditsiiniline komisjon peab kinnitama meditsiinilisi näidustusi.

Saatva meditsiinilise korralduse meditsiiniline komisjon peab kinnitama meditsiiniliste näidustuste olemasolu VMP-le ja tegema vastava otsuse, mis protokollitakse ja sisestatakse patsiendi meditsiinilise dokumentatsiooni (määruse nr 930n punkt 11).

4. samm: haiglasse suunamise suunamine patsiendile

Kui meditsiiniline komisjon on otsustanud saada meditsiinilisi näidustusi VMP esitamiseks, valmistab saatva meditsiinilise asutuse raviarst ette meditsiinilise organisatsiooni vormis meditsiinilise korralduse vormis meditsiinilist abi.

Registreerimissuundade nõuded:

 • Võib kirjutada või kirjutada käsitsi;
 • Peab olema sertifitseeritud arstliku isiku allkirjaga;
 • Peab olema sertifitseeritud meditsiinilise organisatsiooni juhi või tema volitatud isiku isikliku allkirjaga;
 • Sertifitseeritakse saatva meditsiinilise organisatsiooni pitseriga.

Teave, mis peab olema näidatud suunas:

 • Patsiendi perekonnanimi, nimi, tütar (võimaluse korral);
 • Patsiendi sünniaeg;
 • Patsiendi registreerimise aadress elukohas (viibimine);
 • Patsiendi kohustusliku tervisekindlustuse poliitika number ja kindlustusseltsi arstiabi nimi (kui see on olemas);
 • Patsiendi kohustusliku pensionikindlustuse tõend (kui see on olemas);
 • Haigusjuhu diagnoosikood vastavalt ICD-10-le;
 • VMP tüübi profiil, nimi vastavalt VMP tüübide nimekirjale, mida patsiendile näidatakse;
 • Selle meditsiinilise organisatsiooni nimi, kellele patsient saadeti VMP-le;
 • Perekonnanimi, nimi, perekonnanimi (kui see on olemas) ja viibiva arsti asukoht, kontakttelefoninumber (kui see on olemas), e-posti aadress (kui see on olemas).

Hospitaliseerimiseks vajalike dokumentide loetelu:

 • Suund;
 • Väljavõte tervisekontrolli kaartide, sertifitseeritud isiklik allkiri raviarst allkiri (volitatud isik) Juhendi meditsiinilise organisatsioon, mis koosneb haiguse diagnoosimisel (tingimus) kood diagnoosi RHK-10, teavet tervisliku seisundi patsiendi tulemused laboris, instrumentaalmuusika ja muud kindlaks tehtud diagnoosi kinnitavad uuringud ja VMP esitamise vajadus;
 • Patsiendi isikut tõendava dokumendi koopia;
 • Patsiendi sünnitunnistuse koopia, kui patsient on alla 14-aastane laps);
 • Patsiendi kohustusliku ravikindlustuse koopia (kui see on olemas);
 • Kohustusliku pensionikindlustuse tõendi koopia (SNILS, kui see on olemas);
 • Nõusolek patsiendi ja (või) tema seadusliku esindaja isikuandmete töötlemiseks.

5. samm: haiglaravile ettevalmistatud dokumentide pakettide saatmine

Sõltuvalt sellest, millist tüüpi VMP-d (mis sisalduvad OMS-i põhiprogrammis või mis ei kuulu OMS-i põhiprogrammi), tuleb pärast kõikide haiglaravi vajadusteks vajalike dokumentide ettevalmistamist saata (järjekorranumbri 930n punkt 15):

 • Juhul, kui kohustusliku tervisekindlustuse põhiprogramm sisaldab VMP-d - kohustusliku ravikindlustuse valdkonnas tegutsevate meditsiiniliste organisatsioonide registrisse kantud meditsiinilise organisatsiooni (edaspidi "vastuvõttev meditsiiniline organisatsioon") registrisse;
 • VFR-i osutamise korral, mis ei kuulu kohustusliku tervisekindlustuse põhiprogrammile - Vene Föderatsiooni valdkonna täidesaatev asutus tervishoiu valdkonnas (edaspidi GP).

Hospitaliseerimiseks vajalikud dokumendid võivad saata:

 • Patsient ise või tema seaduslik esindaja;
 • Saatva meditsiinilise korralduse juht või muu isik, kelle määrab selle meditsiinilise korralduse juht.

6. etapp: VMP-i saatmise kupongi registreerimine.

Sõltuvalt sellest, millist tüüpi HFP-d (mis sisalduvad MLA põhiprogrammis või mis ei kuulu CHI põhiprogrammi), peab GMF-i pakkumise kupongil olema oma omadused.

Kupongi registreerimise tunnus patsiendi suunas, et saada VMP, mis sisaldub põhiprogrammis OMS (käsu nr 930n punkt 17).

Kui patsient saadetakse vastuvõtvale meditsiinilisele organisatsioonile VMP vastuvõtmiseks, väljastab vastuvõttev meditsiiniline organisatsioon Taloni VMP esitamiseks. Samal ajal tuleb lisada haiglaravile vajalikud dokumendid.

Kupongi registreerimise tunnus patsiendi suunas, et saada VMP, mis ei sisaldu põhiprogrammis OMS (käsu nr 930n punkt 18).

Kui patsient saadetakse VMP-le DMS-i saamiseks, siis esitab DMS-i talon VMP-i saamiseks registreeringu. Samal ajal tuleb kinnitada:

 • Haiglaraviks vajalikud dokumendid;
 • Vene Föderatsiooni moodustava üksuse täitevvõimu komisjoni järeldus tervishoiu valdkonnas patsientide valimisel VMP-le (edaspidi tervise osakonna administratsioon)

CPA komisjoni otsuse ettevalmistamise tähtaeg ei ole rohkem kui kümme tööpäeva alates dokumentide kogumi kättesaamisest CPD-s. CPLMi arvamus peaks sisaldama järgmist teavet:

 • Kinnitades meditsiiniliste näidustuste olemasolu patsiendi viitamiseks meditsiinilisele organisatsioonile VMP tegemiseks, haiguse (haigusseisundi) diagnoosimiseks, diagnoosikoodi järgi vastavalt ICD-10-le, VMP tüübi kood vastavalt VMP tüüpide loetelule, meditsiinilise organisatsiooni nimi, kellele patsient saadetakse VMP-le;
 • Meditsiiniliste näidustuste puudumise kohta, mis viitavad patsiendile meditsiinilisele organisatsioonile VMP esitamiseks ja soovitused patsiendi edasiseks meditsiinilisele vaatlusele ja / või ravile vastavalt tema haiguse profiilile;
 • Vajaduse korral täiendava uuringu (mis näitab vajaliku täiendava uuringu suurust), haiguse diagnoosimise (haigusseisundi), diagnoosikoodi vastavalt ICD-10-le, selle meditsiinilise organisatsiooni nimi, kellele soovitatakse saata patsiendile täiendava uuringu.

CPA komisjoni otsus, mis sisaldab arvamust, kantakse protokolli. Patsiendi kirjalikul taotlusel tuleks talle või tema seaduslikule esindajale välja anda väljavõtte CPO komisjoni otsuse protokollist või saata posti ja / või elektroonilise side teel (määruse nr 930n punkt 18.4).

VMP ooteaeg

Pärast seda, kui patsient on saanud VMP-i saamiseks kupongi, saab ta järjekorras. Te saate jälgida oma käiku praeguse kupongiga Vene Föderatsiooni tervishoiuministeeriumi veebisaidil aadressil https://italon.rosminzdrav.ru/

Näiteks Moskva tervishoiuministeeriumi veebisaidil avaldatud teabe kohaselt on patsiendi haiglaravi diagnoosimisel VMP ooteaeg diagnoosimiseks vahemikus mitu päeva kuni mitu kuud. See sõltub mitmest tegurist - järjekorras ootenimekirjas ja vabade kohtade olemasolust meditsiinilise organisatsiooni jaoks, millele see piirkond on välja pakutud. https://mosgorzdrav.ru/en-RU/health/default/card/96.html

7. samm: haiglaravi

Patsiendi hospitaliseerimise aluseks VMP-s sisalduvates meditsiinilistes organisatsioonides on meditsiinilise organisatsiooni meditsiinilise komisjoni otsus patsiendi valimise kohta VMP-le (edaspidi "MO komisjon").

Kaitseministeeriumi komisjoni otsuse ettevalmistamise tähtaeg ei ole enam kui seitse tööpäeva alates Taloniga patsiendi registreerimisest VMP-i esitamiseks (välja arvatud erakorralise meditsiiniabi, sealhulgas erakorralise arstiabi puhul). Komisjoni komisjoni otsus peab sisaldama järgmist teavet (järjekorranumbri 930n punkt 19):

 • Meditsiiniliste näidustuste kättesaadavus ja patsiendi hospitaliseerimise kuupäev meditsiinilisse organisatsiooni, kes pakub VMP-d, haiguse (haigusseisundi) diagnoosimine, diagnoosikood vastavalt ICD-10-le, VMP-tüüpi kood vastavalt VMP tüüpide loetelule;
 • Meditsiiniliste näidustuste puudumisest patsiendi hospitaliseerimiseks meditsiinilisse organisatsiooni, kes pakub VMP-le soovitusi edasiseks meditsiinilisele vaatlusele ja / või patsiendi ravile vastavalt tema haiguse profiilile;
 • Täiendava uurimise vajadus (märkides vajaliku täiendava uuringu hulga), haiguse diagnoos (haigusseisund), diagnoosikood vastavalt ICD-10-le, näidates meditsiinilise organisatsiooni, kellele soovitatakse saata patsiendile täiendava uuringu;
 • Meditsiiniliste näidustuste olemasolu patsiendi suunamiseks meditsiinilisele organisatsioonile spetsialiseeritud meditsiinilise abi osutamiseks, mis näitab haiguse (haigusseisundi) diagnoosimist, diagnoosikoodi vastavalt ICD-10-le, meditsiiniline organisatsioon, kellele soovitatakse patsiendile suunata;
 • Meditsiiniliste vastunäidustuste olemasolu patsiendi hospitaliseerimiseks VMP-s esitavas meditsiinilises organisatsioonis, mis näitab haiguse diagnoosimist (haigusseisundit), ICD-10 diagnoosikoodi, patsiendi täiendava meditsiinilise läbivaatamise, jälgimise ja (või) ravimise soovitusi selle haiguse (seisundi) profiilis.

Meditsiiniliste vastunäidustuste korral, mis on ette nähtud patsiendi haiglaraviks VMP-d pakkuva meditsiinilise organisatsiooni poolt, on hospitaliseerimise keeld viitega asjakohasele kandele VFM-i abistamispassile (määruse nr 930n klausel 20).

Pärast hospitaliseerimist

Vastavalt VMP sätte tulemustele esitavad meditsiinilised organisatsioonid soovitusi edasiseks vaatamiseks ja / või raviks ja meditsiinilise taastusravi kohta, registreerides patsiendi meditsiinilistesse dokumentidesse asjakohased andmed (määruse nr 930n punkt 21).

Loodame väga, et meie artiklid õiguse kohta saada tasuta kõrgtehnoloogilist arstiabi aitasid teil mõista segane tervishoiusüsteemi. Kui teie õigusi on rikutud, soovitame teil pöörduda advokaadi poole.