2.3. Läbivaatamise kuupäevad

Võimsus

I rühma isikud on määratud 2 aastaks, rühmad II ja III - 1 aasta.

Töövõime piiramise määr (töövõime piiramine) määratakse samal ajavahemikul kui puude grupp.

Puue on loodud enne kuu, mis järgneb järgmisele kodaniku meditsiinilisele ja sotsiaalsele uurimisele järgneva kuu 1. päeval (uuesti läbivaatamine).

Uuesti läbivaatuse perioodi täpsustamata ilmneb puue, kui rehabilitatsioonimeetmete rakendamise käigus ei ole elundi ja keha süsteemide püsivate pöördumatute morfoloogiliste muutuste, vigade ja häirete tõttu elanikkonna häirete kõrvaldamine või vähendamine võimatu.

Kodaniku, kelle puue on kindlaks määratud, määratlemata uuesti läbivaatamise perioodi, võib uuesti läbi vaadata tema isikliku taotluse korral (tema seadusliku esindaja avaldus) või tervishoiu seisundi muutmisega seotud ravi- ja profülaktilise abi andmisega tegeleva organisatsiooni suunistest või peakontori, föderaalbüroo büroo, peamise büroo juhtimisotsused. Puudega isiku uuesti läbivaatamist võib läbi viia eelnevalt, kuid mitte rohkem kui 2 kuud enne ettenähtud perioodi lõppemist.

Puudega isiku uuesti läbivaatamine enne tähtaega viiakse läbi tema isikliku taotluse korral (tema seadusliku esindaja avaldus) või ravi- ja ennetava hoolduse korralduse suunas, mis on tingitud terviseseisundi muutusest või föderaalbüroo juhatuse poolt juhatuse poolt juhatuse tehtud otsuste kontrollimisest peamine büroo.

Puude uuesti läbivaatamise kord 2018. aastal

Keegi ei ole saladus, et teatud kategooria inimesi, kes mõni korral puude tõttu tervisega hõivatud, oleksid perioodiliselt kinnitanud oma eristaatuse. On ka juhtumeid, kus sellist kinnitust ei nõuta. Kuidas on puude ümberhindamine, peate teadma iga inimest, kellel on rühm. See on vajalik vajalike dokumentide õigeaegseks kogumiseks ja menetluse korrektseks ettevalmistamiseks (tühistamise aeg, eksamite läbiviimine, instrumentaalsete uuringute läbiviimine jne).

Puude uuesti läbivaatamise ja pensioni määramise põhjused

Puude uuesti läbivaatamine 2018. aastal on puudega isiku perioodiline põhjalik kontroll, mille viib läbi meditsiinilise erikomisjoni volitatud liikmed. Rühma ümberregistreerimise eesmärk on teha kindlaks taotleja terviseseisundi muutused, olemasolevate puuete rühma läbivaatamise otsuste heakskiitmine, puuetega inimeste töövõimalused jne.

Puuete uuesti läbivaatamise põhjus võib olla ka määratud rühma kuuluva isiku ja kohtuprotsessi alguse erimeelsus. ITU keskbüroo otsust saab vaidlustada ühe kuu jooksul, avaldus esitatakse Vene Föderatsiooni subjektide sotsiaalkindlustusasutusele.

Staatuse asjakohasuse läbivaatamise menetluse vahelejätmine on rangelt keelatud. Selle keelu ignoreerimine või puuete rühma uuesti läbivaatamise tingimuste rikkumine võib inimesel kaotada õigus invaliidsuse saamiseks sotsiaalse rahalise abi saamiseks.

Järgmise eksami sooritamisel võite kategooria vahetada, kui arstid tunnistavad, et isik on taastunud või haigus on halvenenud (vastavalt sellele korrigeeritakse või vähendatakse pensioni suurust pärast puude uuesti läbivaatamist). Rahuldava tervisliku seisundi korral saab gruppi täielikult tühistada.

Kus läbida planeeritud ja varajane puude uuesti läbivaatamine

Käimasolev arst ütleb puudega inimesele, kus tuleb läbi viia puude planeeritud ümbervaatamine. Tavaliselt rakendatakse seda alalises elukohas ITU kohaliku büroo baasil. Kinnistust on harva lubatud läbi viia kodus. Selleks peate kõigepealt konsulteerima arstiga, selgitama praegust olukorda, sundides teid luba korraldada ITU kodus, andke vajalikku teavet.

Puude uuesti läbivaatamise kord on ette nähtud vastavates seadustes ning seda peavad rangelt järgima nii ekspertkomisjoni liikmed kui ka puudega isik ise. Viimane peab järgima pikendamise tingimusi, eranditult autentsete viidete esitamist, usaldusväärseid heaolu avaldusi jne.

Puuetega varane uuesti läbivaatamine on lubatud, nagu on kirjeldatud Vene Föderatsiooni valitsuse 20. veebruari 2006. a määrusega nr 95 "Puuetega inimeste tunnustamise korra ja tingimuste kohta", punkt 40:

"Puuetega isiku uuesti läbivaatamist võib läbi viia ette, kuid mitte rohkem kui 2 kuud enne ettenähtud perioodi lõppemist."

Varajane protseduur viiakse läbi puudega isiku / tema ametniku hooldaja isikliku taotluse korral tervishoiuasutuste suunas, kui on registreeritud olulisi muutusi patsiendi tervislikus seisundis. Protsessi alustamise õiguslikuks aluseks on ka föderaalbüroo kavatsus kontrollida komisjoni otsuste väljaandmist.

Puuetega rühma 1 uuesti läbivaatamine on vastavalt kehtivale seadusandlusele kord kahe aasta järel. 2. rühma puude uuesti läbivaatamine viiakse läbi igal aastal, täielikus kooskõlas valitsuse määrustega. Samuti tuleb üks kord aastas läbi viia 3. rühma puuete kohustuslik uuesti läbivaatamine, dokumentide pakett selle kohta on ulatuslikum (seda arutatakse allpool).

Lapse puude uuesti läbivaatamine, kellel on tema kaasasündinud või omandatud tervisehäire alusel staatus, omab oma tunnuseid. See määratakse üks kord perioodiks, mille staatus on määratud. Jällegi peab see läbima enamuse vanuseni jõudmise. Erivaatluse tulemuste kohaselt otsustab komisjon staatuse kinnitamise või tühistamise.

Milliseid dokumente vajatakse puude 1, 2 ja 3 rühma uuesti läbivaatamiseks?

Milliseid dokumente on vaja puude uuesti kontrollimiseks, täpsustab arst üksikasjalikult - soovituslik loend on järgmine:

 1. Puudega isiku passi või muu isikutunnistus.
 2. Varasemad puude loovutamise tõendeid tõendavad dokumendid.
 3. SNIILID.
 4. Meditsiiniline viide patsiendi uurimiseks ja rakendamiseks.
 5. Individuaalse rehabilitatsiooniprogrammi skeem.
 6. Töö või kooli päringud.
 7. Ambulatoorne kaart.
 8. Vastavate spetsialistide järeldused, mis on saadud eelnevalt lõpetatud ravikuuri põhjal.
 9. Tulude tunnistus.

Lisaks nende dokumentide originaalidele on vaja ka nende sertifitseeritud valguskoopiaid. Ülalpool esitatud 3. rühma puude läbivaatamise dokumentide loetelu jaoks on töötav isik kohustatud lisama oma töölehe koopia, ametliku töökoha tunnistuse, mis kajastab töö iseloomu, ülesandeid jne. Neid andmeid võetakse alati komisjoni lõpliku otsuse tegemisel arvesse.

Mõnikord büroo külastamisel ei võta spetsialistid vastu dokumente isikult - kuna paberid ei ole täielikud. Sellises olukorras vajate koopiate puudumisel nii kiiresti kui võimalik (10 päeva jooksul). Selliste probleemide vältimiseks soovitavad arstid eelnevalt dokumentide ettevalmistamist, viivitamata küsimust eelmisel kuul.

Vaja puude uuesti läbivaatamiseks

Kui puude tunnistuse aegumiskuupäev läheneb, peab isik selgitama, millisel päeval ta kavatseb uuesti läbi vaadata. Soovitav on eelnevalt välja selgitada, et on aega sündmuse ettevalmistamiseks.

 1. On vaja tagada, et on olemas piisav hulk haiglaekstrakte (epikriisid). Kui aasta jooksul oli arstile vähem kui 4 külastust, siis on vaja seda puudust kõrvaldada, haiglas haiglas moodustunud ja korralikult ravitavast. Kursuse lõpus valmistab arst ette epikriisi.
 2. 5 päeva enne määratud kuupäeva peaksite minema ITU juhatusse, edastama kogutud dokumendid. Samuti kinnitavad nad puude korduva uuesti läbivaatamise kuupäeva, teevad registrisse kande.

On vaja salvestada kõik katsematerjalid, väljavõtted haiglatest. Nad peaksid näitama mitte ainult reaalset pilti patsiendi jõupingutustest rehabiliteerimisele, vaid ka kinnitada stabiilse patoloogia etappi, mille tõttu inimene ei saa töötada ja vajab materiaalset tuge, kaitset riigilt.

Tähtajapäevaks on isik kohustatud ilmuma komisjonis (üksi või koos eestkostjaga, kui see on olemas). Mõnikord vajavad eksperdid täiendavat testimist, et saada laiendatud teavet taotleja tervisliku seisundi kohta.

Loomulikult otsivad eksperdid teadlikult põhjust kõrvaldada puuete kategooria isikult - seda võib nimetada oma ametikohustuste eripäraks. Taotleja peab hoolikalt oma positsiooni tõestama:

 • esiteks loetleda ja võimaluse korral näidata nende kehavigastusi;
 • teiseks üksikasjalikult kirjeldades haigusest tulenevaid raskusi ja elujõulisuse piiranguid, millega ta iga päev kokku puutub;
 • kolmandaks, tuginedes meditsiinidokumentidele ja kinnitades nende kõnet nendega.

Puuetega inimestel soovitatakse järgida üldtunnustatud käitumisstandardeid. Agressiivsus, vandetõotus ja hääleõigus on ebaviisakalt vastuvõetamatud. Kõik negatiivsed ilmingud ei mõjuta protseduuri edukat tulemust, vaid rikuvad ainult kogu protsessis osalejate üldist atmosfääri ja meeleolu, sealhulgas patsiendi ise.

Kahjuks on ka komisjoni liikmete ebatäpset käitumist läbivaatamise ajal olemas. Ohvri võib taotleda, et kaitsta oma õigusi tervishoiu ministeeriumile, sotsiaalkaitse pädevatele asutustele. Kui isik silmitsi väljapressimisega, peab ta sellest prokurörile või politseile teatama.

Isik, kelle komisjoniliikmed on kollektiivselt tunnistatud invaliidiks, esitatakse uus tõend töövõimetuse või puude tõestamise kohta või selle staatuse tühistamist tõendav dokument, kui selleks on ratsionaalsed põhjused.

Gruppide 1,2 ja 3 püsiv puue, täpsustamata uuesti läbivaatamise perioodi

Puuetega isik, kes ei täpsusta uuesti läbivaatuse perioodi (või eluaegset rühma), on taotlejatele väga atraktiivne, sest siis, kui see on laekunud, ei pea kompleksil kulutama rohkem aega, raha ja jõupingutusi, vaid kohustuslikku perioodi staatuse kinnitamist. Siiski ei näidata seda rühma kõigile ja mitte alati, selleks on olemas tingimused:

 1. Naissoost invaliidid on juba jõudnud 55-aastaseks ja mees on 60-aastane või juhtumi järgmine läbivaatamine ulatub selle vanuse saavutamiseni.
 2. Isik saab pidevalt 1. rühma kinnitust. 5 aastaks või 2. gr. viimase 15 aasta jooksul, samuti kui haigus halveneb ja sellest tulenevalt on vaja tõsta puude taset
 3. Kodanik sai vigastada, mille tagajärjel oli puue, sõjaväeteenistuse ajal osalemine sõjalistes operatsioonides ja järgmise staatuse läbivaatamise ajal on ta üle 55 (meeste puhul) või 50 (naistele) aastat.

Teise maailmasõja võitluses osalejatele ei ole vaja kolmanda rühma (määratud tähtajatult) puude uuesti läbi vaadata, kui viimase viie aasta jooksul on grupp korrapäraselt kinnitatud.

Patoloogiate nimekiri, mille olemasolul võib inimene arvestada eluaegse puude korral, hõlmab näiteks pahaloomulisi tuumoreid, dementsust, õhukese pimeduse või kurtuse, käte, jalgade radikaalset amputatsiooni jne.

Kui puuetega inimeste grupp on asutatud tähtajatu ja uuesti läbivaatamine 18

Puuetega töörühm on asutatud, täpsustamata uuesti läbivaatamise perioodi, kui:

 1. Alates sellest, kui isikule määrati puudega isiku staatus, ei ole möödunud rohkem kui kaks aastat. On oluline meeles pidada, et puudega lapse staatust saanud isikud peavad 18-aastase puude uuesti läbi vaatama.
 2. Pärast puudega isiku staatuse määramist kulus rohkem kui 4 aastat. See punkt on asjakohane, kui kõik olemasolevate rikkumiste kõrvaldamiseks või kõrvaldamiseks võetud meetmed ei viinud positiivse suundumuse suunas. Teave rehabilitatsiooni tulemuslike tagajärgede puudumise kohta tuleb kirjalikult kirja panna - ITU või muude tervisetõendite suunas.
 3. Pärast puude fakti esmakordset kinnitamist möödus rohkem kui 6 aastat. Me räägime juhtudest, kui väiksematel kasvajatel on diagnoositud komplitseeritud suundumusega lokalisatsiooni vähk, onkoloogilise protsessi sagedased kordused ja leukeemia (äge või krooniline vorm) ning kinnitatakse raskete kaasuvate patoloogiate esinemist.

Püsiva puude uuesti läbivaatamine ja eemaldamine 2018. aastal

Püsiva puude uuesti läbivaatamine 2018. aastal ja selle eemaldamine on võimalik võltsdokumentide tuvastamise ja notari poolt kinnitatud koopiate tõttu. Tõsine rikkumine ja juhtumi läbivaatamise põhjus on karakteristikute korrektsioonide, eelkõige analüüside, diagnoosi ja muu teabe olemasolu, mis on otsustava tähtsusega lõpliku otsuse tegemisel loovutamise, ajastamise, teguri või puuete rühma kohta.

Lisaks võib kontrollimenetlust alustada, kui ekspertkomisjoni töös ilmnes vigu patsiendi tervisliku seisundi analüüsimisel.

Seega on puuete rühma ümberregistreerimine kohustuslik, kuid väga hoolikas asi, mis nõuab kannatlikkust, aega ja jõupingutusi. Paljudel patsientidel on see protseduur selle keerukuse tõttu väga kurb. Kui teid ei karda raskusi ega tunne kõiki eksami etappe, on see täiesti võimalik ilma takistusteta üle anda ja saada seaduslikult rahalisi hüvesid, reisi, ravivõimaluste ja muude hüvede hüvitisi.

Invaworld

Teie võimalused on piiramatud!

 • 12.06.2018Kuidas pöörduda ITU otsuse poole: toimingute algoritm ja kõik vajalikud dokumendid
 • 10.6.2018Puuete hankimine: vajalikud dokumendid ja nõuanded komisjoni läbisõidu kohta
 • 07.06.2018Puuetega inimeste õigused tööl ja tööandja kohustused
 • 03.06.2018Puudega laste kasu ja hüved 2018. aastal
 • 05.05.2018Puuetega inimeste tööhõiveprogrammid: mis on praktikas?
 • 30.04.2018Puuetega inimene saab tööhõive keskuses registreerida ja saada hüvitisi

Puuete rühma 3: kõik kõige tähtsamad hüvedest kuni uuesti läbivaatamiseni

3. rühma puue - kõige levinum. Selle raames saab kodanik minimaalseid makseid, kuid see võtab palju aega ja jõupingutusi, et tõestada oma õigust neile. Täna on Invaworld.rui portaal üksikasjalikult tutvunud kõigi selle grupi saamise põhieeskirjadega, seaduses nõutavate hüvitiste ja hüvitistega, uuesti läbivaatamise korra ja kõigi registreerimiseks vajalike dokumentide loendiga.

3. puuetega inimeste rühm: haiguste loend ja ITU jaoks vajalikud dokumendid

Kolmas puude rühm on asutatud pärast meditsiinilise ja sotsiaalse eksami sooritamist elukohas. Haigused, mis arvestavad arste, põhjustavad patsiendile vähe raskusi. Selliste haigustega patsient ei saa töötada mõnes kutsealal, kuid iseteeninduses ei esine raskusi.

Puudega 3. rühm esitab Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu büroole igal aastal kaebuse

ITU juhatusele esitatavate dokumentide loetelu:

 • piirkonna arsti suunamine komisjo- nile;
 • isiklik taotlus;
 • pass ja selle koopia lastele - koopiaga sünnitunnistus;
 • tööjaotuse koopia personaliosakonna pitseriga;
 • töökohalt iseloomulik tunnus;
 • tunnistus tulude arvestusest, mis on kinnitatud organisatsiooni pitseriga ja peakirja allkiri;
 • dokument pensioni määramise kohta, kui see on olemas;
 • raviarst, tõendab meditsiiniasutus.

Teie informatsiooniks! Kui patsient ei saa oma tervisliku seisundi tõttu isiklikult oma tööandja poole pöörduda, peavad spetsialistid oma koju minema.

Millistesse haigustesse saab määrata 3. puuete rühm:

Puude uuesti läbivaatamine 3 rühma: tingimused ja kord

3. rühma puudega inimene peab ITU büroos kord aastas läbi vaatama. Seda tuleks teha ilma 12-kuulise perioodi kadumiseta. Komisjon võib eelnevalt tasuda, kui kaks kuud enne selle tähtaja möödumist viib läbi arst. Pärast viieaastast regulaarset läbivaatamist, kui patsiendi tervislik seisund ei ole positiivseid muutusi, võib komisjon invaliidsust lugeda määramatuks.

Pärast püsiva puude määramist ei pea komisjonitasu üle kandma

Puuetega inimeste hüvitised 3 rühmad

Kõigepealt tuleb märkida, et kolmanda grupi puuetega inimestele antakse sotsiaalteenuste pakett, mis seisneb sanatooriumi ja spaa ravi pakkumises, reisi toomise kohas ja arsti ettekirjutatud ravimite väljaandmises. Isikul on õigus saada neid teenuseid tasuta või asendada need raha ekvivalendina. Teine punkt - taastusravi tehnilised vahendid ja proteesid ja ortopeedilised tooted vastavalt soovitustele, mis on täpsustatud rehabilitatsiooni / turunduse kaardil.

Võite vaadata puudega inimese jaoks mõeldud rehabilitatsiooniteenuste ja -vahendite föderaalvalikut SIIT.

Millised on puuete rühma 3 eelised:

Eluruumide ja kommunaalteenuste privileegid puuetega inimestele 3 rühmaga

Sellel kodanike kategoorial on õigus kommunaalkuludele 50% allahindlust. Kui majas puudub keskküte, siis on 3. rühma puudega inimene kütmisel kütuse ostmiseks sama soodne.

Puuetega inimeste maksusoodustused 3 rühma

Individuaalse äriregistri registreerimisel on registreerimistasust vabastatud 3 gruppi. Seejärel on puuetega inimesed vabastatud kindlustusmaksete maksmisest sotsiaalkindlustuse fondile, rahapesu andmebüroole, haigekassale ja tööhõivekeskusele.

Kui kodanikul on isiklik mootorsõiduk, mille võimsus on kuni 100 hj, on ta vabastatud transpordimaksu tasumisest. Puudega lapsed on vabastatud kinnisvaramaksude maksmisest.

Maa pakkumise sooduskohad

3. rühma puuetega inimesed tagavad riigile esmase õiguse saada maad üksikute elamuehituse jaoks.

Eritingimused tööl puuetega inimeste jaoks 3 rühma

Tööandja on kohustatud andma 3. rühma puudega isikule töötingimusi, mis vastavad rehabilitatsioonikaardi soovitustele. Töötingimuste halvenemine pole. Sellisele töötajale lahkumine peab olema vähemalt 30 kalendripäeva. 3. rühma puudega isik on võimatu kaasata ületunnitööd ilma tema nõusolekuta. Tööandja on sellise töötaja taotlusel kohustatud talle maksma kuni 60 päeva tasustamata puhkust.

Teie informatsiooniks! Kui puue tekkis tüsistuste tõttu vaktsineerimise ajal, on kodanikul õigus saada 1000 rubla igakuist makset.

Te saate teada MFC-s käitlemiseks nõutavate dokumentide kohta täielikku teavet

Hüvitiste registreerimise dokumendid

Sotsiaaltoetuste saamiseks peate võtma ühendust sotsiaalkindlustusasutustega. Maksusoodustuste registreerimiseks - maksukohustuslasena elukohas. Taastusravi seadmete taotlemiseks ja saamiseks tuleb pöörduda kohaliku sotsiaalkindlustusfondi poole. Maksete saamiseks külastage kohalikku pensionifondi.

Teie informatsiooniks! Üksikasjalikku teavet nende või muude hüvede saamise kohta saate kohaliku multifunktsionaalsest keskusest organisatsioonide veebisaitidelt.

Ringluse peamised dokumendid:

 • isikut tõendav dokument (pass);
 • isiklik taotlus;
 • SNIILID, tööhõivearvestus, pensionile jäämine;
 • pangast väljavõte maksete ja hüvitiste ülekandmiseks kontonumbri alusel;
 • puude tunnistus;
 • ühiskondlike hüvitiste saamiseks - eluaseme dokumendid;
 • maksusoodustuste saamiseks - autori dokumendid;
 • pereliikmete elamisluba;

tulude teenistussertifikaat.

Invaliidsuspension 3 rühma

3. rühma puudega isikul on õigus valida üks kahest pensionivalikust: sotsiaalne või töövõimalus puude alusel.

Kuidas arvutatakse invaliidsuspensioni, võite vaadata SIIN.

2018. aastal heaks kiidetud sotsiaalpension on puuetega inimestele 3 gruppi 4215 rubla 90 püti. See suurus on mõeldud täiskasvanutele ja puuetega lastele. Kui puudega inimene hoolitseb ülalpeetavate eest, siis on igaühel lisatasu. Täpseid mõõtmeid saate selles artiklis määrata.

Tulemused: mis on vajalik seaduse järgi kolme grupi puudega inimese jaoks

3. rühma puue on loodud patsientidele, kes ei ole enesehoolitsuse võime kaotanud, kuid neil on haigused, mis ei võimalda neil teatud tüüpi tegevusi osaleda.

Videomaterjal teemal:

Kolme rühma puuetega inimeste hüvitised on minimaalsed, kuid need võivad elu hõlbustada riigi toetust vajavate inimeste jaoks. Hüvitiste saamiseks peate esitama asjaomastele asutustele dokumentide paketi.

Kui teil on küsimusi teemal või lisasid, mis võivad meie lugejatele kasulikuks osutuda, kirjuta kommentaarides!

Puuete rühma määramise reeglid, täpsustamata uuesti läbivaatamise perioodi

Väga vähesed meie riigi kodanikud on puuetega inimesed.

Kindlasti on paljud neist väsinud regulaarselt uuesti toime panna ja kinnitama haiguse esinemist.

Sel põhjusel laskem üksikasjalikumalt arutleda, millal nad saavad määramata ajaks määratleda puuete rühma. Kuidas see koostatakse? Millised õigusnormid seda küsimust reguleerivad?

Hea lugeja! Artiklis räägitakse juriidiliste probleemide lahendamise tüüpilisest viisist, kuid iga juhtum on individuaalne. Kui soovite teada, kuidas täpselt teie probleemi lahendada - pöörduge konsultandi poole:

See on kiire ja tasuta!

Probleemi seadusandlik reguleerimine

Mõiste "püsiva puude" all mõistetakse mis tahes töövõimetusrühma, mille tõsise haiguse tõttu ITU erikomisjon võib määrata.

Puuetega seotud küsimust Vene Föderatsiooni territooriumil reguleerivad järgmised õigusaktid:

 • Föderaalne seadus nr 181, mis annab selgelt kindlaks, kes saab puudega isiku staatuse ja millistel tingimustel;
 • Föderaalne seadus nr 442, mis määratleb võimalike sotsiaalsete teenuste nimekirja puuetega kodanike jaoks;
 • Tervishoiuministeeriumi määrus, milles määratletakse selgelt, millal ja millistel tingimustel saab määrata püsivate puuetega inimeste rühma.

Ametisse nimetamise tingimused

Selliste perioodide jooksul tekib õigus püsivate puuetega inimeste grupile:

 • hiljemalt kahe aasta jooksul alates sellest, kui kodanik sai oma töövõimetusrühma. Tuleb meeles pidada, et see reegel kehtib iga vanusekategooria kohta (alaealistele ja täiskasvanutele). Lastele tuleb see siiski omandada enne vanuse saamist;
 • hiljemalt nelja aasta jooksul perioodist, mil loodi kindel puuete rühm. Kui meditsiini- ja sotsiaalkomisjon on kindlaks teinud, et pärast rehabilitatsioonikursust ei ole puuetega inimeste tervist parandatud, kohaldatakse seda reeglit. Tuleb märkida, et see kehtib ka alaealiste puuetega laste kohta;
 • hiljemalt kuus kuud pärast teatud lapse töövõimetusrühma määramist. See reegel kehtib ainult alaealiste laste kohta ja ainult olukorras, kus on kindlaks tehtud pahaloomuline kasvaja, krooniline või äge leukeemia ja muude raskete haiguste esinemine, mida on raske ravida onkoloogiliste ilmingute tõttu.

Juhul, kui patsiendil ei ole haiguse ravimisel positiivset dünaamikat, võivad meditsiinilised ja sotsiaalsed ekspertteadmised otsustada, kui tähtajaline töövõimetus määratakse rühma esmakordsel määramisel. Tuleb meeles pidada ainult üht asja: on vaja tõestada, et haigus on ravimatu.

Töövõimetusrühma võib kehtestada piiramatuks ajaks, kui kodanikul on elus aktiivne piirang, mida ei saa mitmesuguste rehabilitatsioonikursuste läbiviimisel ravida või vähendada.

Samal ajal on oluline pöörata tähelepanu asjaolule, et arvesse võetakse mitte ainult mitmesuguste meditsiiniliste rehabilitatsiooniprogrammide kulgu, vaid ka võimalikku proteesimist või ümberõpet, pidades silmas täiendavat ametlikku tööhõivet.

Juhul, kui meditsiini- ja sotsiaalkomisjon oleks suuteline kindlaks tegema, et pärast iga taastusravi kulgu muutub patsiendile palju lihtsamaks, ei arvestata puuete rühma määramist piiramatu ajaga. Kuid samal ajal tuleks meeles pidada, et see küsimus on lahendatud puhtalt individuaalselt.

Näide

Võtke näiteks olukord, kus pärast trauma saamist otsustas noormees oma ninakõrgemas kolmandas astmes amputeerida. Meditsiinilise sotsiaalkomisjoni esimesel koosolekul määrati talle teise töövõimetusrühma, kuid uuesti läbivaatamisega.

Enne teist ilmumist re-komisjonil tegi noormees proteesi, õppis sellele suurepäraselt jalutama ja isegi andis normaalse töö. Lihtsa sõnaga hakkas ta tundma tervislikku inimest. Sellises olukorras otsustab komisjon kolme puudega rühma määramise, kuid lõputult.

Teine noormees, näiteks samas olukorras, on proteesimine võimalik alles 3 aasta pärast (kuna selle protseduuri jaoks on järjekord). Sel põhjusel antakse talle määramatu rühma ainult siis, kui ta saab proteesi paigaldada.

Haiguste loetelu, mille läbivaatamist ei nõuta

Tänapäeval on olemas märkimisväärne nimekiri haigustest, mille puhul on Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu komisjonil täielik esindatus püsivas töövõimetusgrupis.

Eelkõige räägime sellistest haigustest:

 • pahaloomulised kasvajad, olenemata sellest, millises kohas nad ilmunud ja millises kujus;
 • healoomulised kasvajad, mis on tekkinud patsiendi ajukoores ja seega ei saa neid kasutada;
 • dementsuse olemasolu;
 • vaimu kujuga mitmesugused tõsised haigused, mis mõjutavad otseselt inimese liikumist, sealhulgas meeli;
 • närvidega tõsised haigused;
 • nn dekoratiivsed protsessid ajukoores;
 • nägemise täielik kadu;
 • kurtus, millel on pöördumatu protsess;
 • mitmesugused tõsised kahjustused ajukoores;
 • ülemiste ja alajäsemete võimalikud defektid, sealhulgas võimalikud amputatsioonid.

Mis tahes haiguse esinemine sellest nimekirjast tagab puudega inimesele määramata töövõimetuse.

Registreerimise reeglid

Kindlaksmääratud puude rühma registreerimine toimub samadel põhimõtetel kui tavaline.

Algoritm on järgmine:

 1. Meditsiiniline läbivaatus.
 2. Dokumentide vajaliku nimekirja kogumine.
 3. Menetlus ITU komisjoni määratud ajaks.

Meditsiiniline läbivaatus

Enamikul juhtudel peate olema valmis külastama rohkem kui ühte arsti, kuna paljusid haigusi põhjustab ravi mitmete meditsiinitöötajate poolt.

Pärast tervisekontrolli on võimalik vaid mõned võimalused edasiarendamiseks, nimelt:

 • komisjonitasu antakse;
 • suunas on keelatud.

Tuleb märkida, et meditsiiniline läbivaatus viiakse läbi raviarsti soovituste alusel, kellele tuleb pöörduda puuete rühma registreerimise algetapis.

Kuidas on komisjon?

Kui olukord tekib siis, kui puude taotleja ei saa oma haiguse tõttu isiklikult kohale ilmuda, tuleb seda märkida avalduses.

Puuete rühma määramise menetlus on järgmine:

 • Esialgu viib komisjon läbi patsiendi visuaalse kontrolli;
 • analüüsitakse eelnevalt kasutatud ravimeetodeid ja otsustatakse edasise rehabilitatsiooniprotsessi asjakohasuse küsimus.

Patsiendi visuaalse uurimise ja esitatud dokumentatsiooni ülevaatamise põhjal tehakse otsus puuetega inimeste rühma määramise kohta, sealhulgas tähtajatu.

Nõutavate dokumentide loetelu

Kehtivate õigusaktide kohaselt on vaja esitada järgmine dokumentide loetelu:

 • avaldus, mis on tehtud seadusandlikul tasandil aktsepteeritud vormis;
 • hiljutise meditsiinilise ravi ja rehabilitatsiooni tulemused (millise perioodi jooksul viibib arst);
 • komisjonile esitatud analüüside tulemused;
 • tegelikult viide ITU komisjonile.

Juhul, kui taotlejale määratakse püsiv töövõimetusgrupp, ei tähenda see seda, et puudub vajadus täiendava taaskasutamise järele. Sel põhjusel on siiski soovitav säilitada ravimeetodid sagedusega 2-3 korda aastas.

Kui puuetega inimeste grupp on määratud, antakse selle omanikule vastav tunnistus, mille tõttu on võimalik saada mitmesuguseid makseid ja hüvitisi.

Kui saab puude eemaldada

Tuleb mõista, et kui inimkehas on tõsiseid muutusi, on võimalik saada mitte ainult määramata töövõimetusrühma, vaid ka keelduda selle väljaandmisest.

Peale selle võib uuringu tulemuste kohaselt puuete gruppi isegi eemaldada.

Kehtivate õigusaktide kohaselt võib keelduda järgmistel juhtudel:

 • selle väljaandmise põhjuste puudumisel. Näiteks isikut ei kinnitanud määratud diagnoosi ega haiguse tõttu määramata rühma;
 • määramatu invaliidsusgrupi taotleja on esitanud tahtlikult valeandmeid. Lihtsa sõnaga otsustas inimene seda pettusega kätte saada.

Üldjoontes võib komisjon määratlemata puuete rühma eemaldada ainult siis, kui ravi puhul on positiivne dünaamika või kui töövõimetus määratakse ebaseadusliku meetodi abil.

Pange kasu

Föderaalseaduse nr 178 kohaselt võivad puuetega inimesed sõltuvalt töövõimetusrühmadest taotleda järgmist liiki hüvitisi:

 • meditsiiniliste ravimite ostmine soodushinnaga. Rühma 1 puudega inimesed saavad neid ja proteesid tasuta;
 • puuetega inimestele raviarsti soovituste juures osutavad sotsiaalhoolekandeasutused ravikindlustuse ravikviitungi, mis annab õiguse mõlemale poolele vabalt reisida;
 • ühistranspordi kasutamine, kaasa arvatud linnalähiliinid, soodushinnaga või tasuta;
 • kommunaalmaksude allahindlus;
 • Lisatasu eest NSO (sotsiaalteenuste komplekt) saamisest keeldumisest. Suurus määratakse individuaalselt, sõltuvalt sellest, milliste teenuste eest ei antud;
 • sotsiaalabi kodus. See tähendab, et sotsiaaltöötajate abi antakse neile kodanikele, kes haiguse tõttu ei suuda end teenida.

Tegelikult võib hüvitiste loetelu oluliselt laiendada. See tuleneb asjaolust, et kehtivad õigusaktid lubavad kohalike omavalitsuste hüvitiste laiendamist pärast asjaomaste piirkondlike õigusaktide vastuvõtmist.

Venemaal püsiva puudega inimeste uuesti läbivaatamise vajadust kirjeldatakse järgmises videolõigus:

Mis tahes küsimused? Uuri välja, kuidas probleemi lahendada - helistage kohe:

Invaliidsus 3 rühma uuesti läbi

Tegelikult on kiri allkirjastaja olemuse kirjeldus. Ametnik hakkab otsustama hageja kohta, kes trükis oma argumendid, lugedes avaldust ja tema mõtteid. See muutub väga oluliseks kohtades, kus tulemuseks on sisemine veendumus. Vormi vormistamine advokaadilt on väga kallis. Kuna ebatäpsuste puudumine on väga tõsine teenus.

Puuete määramise protseduuri reguleerivad Venemaa õigusaktid kriteeriumide alusel, mis määravad vigastuste, varasemate haiguste ja sünnidefektide tagajärjel saadud keha funktsiooni halvenemise peamised tüübid. Klassifikaatori põhjal määratakse kindlaks elutalituste kategooriate funktsioonide raskusaste ja piirangud ning puuete rühma kehtestamise tingimused, mis on täielikult kirjeldatud Vene Föderatsiooni tervishoiu ja sotsiaalse arengu ministeeriumi 23. detsembri 2009. a määruses nr 1013n "Klassifikatsioonide ja kriteeriumide heakskiitmise kohta kodanike ekspertküsitlused, mille on esitanud föderaalsed riiklikud tervishoiu- ja sotsiaaloskused. "

Puue on inimese seisund, kus vaimse, vaimse või füüsilise tegevuse rakendamine on võimatu. Puue annab õiguse saada hüvitisi ja pensione, isegi juhul, kui teatud töövõimetuse rühma saanud kodanik ei saa osaliselt tööalast tegevust teostada.

Puude võib määrata järgmiste haigusrühmadena:

- vereringehaiguste korral;

- motoorsete funktsioonide häired;

- hingamisteede ja seedetrakti haigused;

- ainevahetushäirete kohta;

- vaimsete häirete kohta;

- meeleorganite funktsioonide rikkumine, eriti silma, kuulmise, lõhna ja puudutamise;

Lisaks on olemas spetsiifiline nimekiri haigustest, mis annavad õiguse puude saamiseks, mis on heaks kiidetud Vene Föderatsiooni valitsuse dekreediga 13. augustil 1996.

Sõltuvalt haiguse vormist ja funktsionaalsest kahjustusest võib puude määr kindlaks määrata kas teatud aja jooksul puuete edasiseks läbivaatamiseks ja pikendamiseks või määramata ajaks.

Puuetega inimeste haiguste nimekiri piiramatu alusel hõlmab:

- healoomulised aju kasvajad;

- eri vormide pahaloomulised tuumorid ja lokaliseerimine;

- ravimatu vaimne haigus;

- närvisüsteemi haigused, mis mõjutavad liikuvuse ja tundlike organite düsfunktsioone, samuti närvisüsteemi raskeid vorme;

- progresseeruva liikumisega siseorganite tõsised haigused;

- aju degeneratiivsed protsessid;

- täielik nägemise ja kuulmise puudumine;

- alumiste ja ülemiste jäsemete defektid, eriti amputatsioon.

Kuidas saada puuet 3 rühma: haiguste nimekiri, pensioni suurus?

Mõned tõsiste haigustega kodanikud saavad välja anda 3 puuetega inimesi. Loetelu haigustest, mis on kaasatud kodanike kaasamise hulka puuetega inimeste kaasamiseks sellesse rühma, määratakse kindlaks riiklike organite aktidega.

Kes on keelatud?

Föderaalseadusega nr 241/1995 N-181-ФЗ, mis sisaldab definitsioone "invalid9raquo ;. Selle regulatiivse akti kohaselt tähendab puue inimest, kellel on terviseprobleeme, mis on seotud keha funktsiooni püsiva häirega.

Üldiselt muutub puue kahju või haiguse tagajärjel. Puude äratundmine võib ilmneda nii täiskasvanueas kui ka enne vanuse saamist.

Puuetega inimeste tunnustamise eelduseks on täieliku või osalise puude olemasolu, nimelt võimetus ise hoolitseda, liikuda, suhelda, oma käitumise ja töö juhtimiseks. Puuetega inimeste rühm sõltub inimese keha funktsioonide häireast.

Puuetega seotud kriteeriumid 3 rühmad

Vene Föderatsiooni tervishoiu ja sotsiaalarengu ministeeriumi 23. detsembri 2009. aasta korraldus N 1013n kehtestab rea kriteeriume, mille kohaselt isikut saab 3. rühma puudega inimesena klassifitseerida. Nende hulgas on mõõdukalt raskete tervisehäirete esinemine.

Need häired peaksid kaasa tooma töövõime piiramise või muude elukategooriate piiranguid. Need häired peaksid samuti põhjustama vajaduse tagada kodanike sotsiaalne kaitse.

Peamised häirete tüübid on väiksemad rikkumised:

 • Keel ja kõnefunktsioon.
 • Statodünaamilised funktsioonid.
 • Vaimsed funktsioonid.
 • Puutefunktsioon.
 • Vererakkude funktsioonid.
 • Füüsilised deformatsioonid.

  Kuidas saada puuet 3 gruppi?

  24. novembri 1995. aasta föderaalseadusega N 181-ФЗ väidetakse, et puudega isiku tunnustamine toimub ainult meditsiinilise ja sotsiaalse ekspertiisi otsuse kohaselt. Seda tüüpi kodanike uurimise funktsioonid on järgmised:

 • Puude kindlakstegemine.
 • Puude põhjuste diagnoosimine.
 • Puude ajastamise kinnitus.
 • Puude tekkimise aja kindlaksmääramine.
 • Puuetega inimeste vajaduse kindlaksmääramine sotsiaalkaitse valdkonnas.

  Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu (ITU) käivitamiseks peab kodanik pöörduma oma arsti poole. Visiidi ajal peaksite teatama arstile oma kavatsusest saada puue.

  Meditsiinitöötaja, kes teeb patsiendi pidevat järelevalvet, peaks talle andma ekspertidele arvamuse. Selle suuna alusel viiakse meditsiinilise ja sotsiaalse eksamiga läbi arstiabi haiglas.

  Dokumendid läbivaatamiseks

  Eksperthinnangu läbivaatusel arstiabile peab kodanik, kes soovib saada 3. rühma puudega isiku staatust, omada temaga järgmisi dokumente:

 • Suunamine ITU-le
 • Pass originaalses eksemplaris, samuti koopia.
 • Töövihiku kinnitatud koopia.
 • Töötulust saadud tõend.
 • Ambulatoorne kaart.
 • Haigla heitmed ja koopiad.
 • Töökoha iseloomustus.
 • Omadused õppekohast.
 • Sertifitseerimistaotlus.
 • Vigastustegevus või kutsehaigus.

  Vene Föderatsiooni valitsuse 20. veebruari 2006. a määrus nr 95 ütleb, et kodanikud läbivad arstliku läbivaatuse puuete staatuse saamiseks vastavasse büroosse nende elukohas või viibimiskohas. Isik, kes on riigist lahkunud, võib tema pensionifondi asukohas kontrollida.

  Samuti on võimalik FMSi viia läbi kodus. Spetsialistid võivad reisida kodaniku asukoha aadressile tingimusel, et tal on meditsiiniline aruanne, mis näitab, et ta ei saa juhatusse jõudmist tõsise tervisliku seisundi tõttu.

  Eksami ajal tegelevad meditsiinitöötajad:

 • Tervisliku seisundi hindamine organisatsiooni seisundis.
 • Kliiniliste ja funktsionaalsete analüüside läbiviimine.
 • Nad õpivad sotsiaalset ja tööalast teavet töötaja kohta, kes tunnistavad puuetega inimesi.
 • Tutvuda uuritava isiku psühholoogiliste andmetega.

  Vastavalt FMS-i tulemustele koostati vastav akt taotleja kui puudega isiku tunnustamise või mittetunnustamise kohta. 3 päeva jooksul saadab büroo osakonna spetsialistid eksameid selle föderaalsele büroole. Samuti saadetakse õigusakti koopia pensioniametile.

  Kui isikut tunnustatakse puudega, antakse talle järgmised dokumendid:

  1. Puude tunnistus.
  2. Individuaalne taastusravi programm.

  Puude tunnustamisest keeldumine

  Kui arst otsustab pärast uuringut puude tunnustamisest keelduda, võib kodanik esitada kirjaliku kaebuse ITU büroole, kes viis eksam läbi. Kaebuse põhjal on ametivõimud kohustatud teise kontrollimise läbiviimise otsuse tegema kolme päeva jooksul.

  Uuesti läbivaatamist saab planeerida hiljemalt 1 kuu jooksul alates kaebuse esitamise hetkest. Kodanik võib deklareerida FMS-i läbiviimiseks vajalike arstide ja spetsialistide koosseisu.

  Juhatuse otsust saab ka kohtus edasi kaevata.

  Puuetega inimeste uuesti läbivaatamine

  Kõik puuetega inimesed läbivad korrapärase läbivaatuse. Puuetega inimeste kontrollimine 3 rühma ei saa teha rohkem kui 1 kord aastas. Puuetega laste seisundi kontrollimise sagedus sõltub nende haigustest.

  Paljudele puudega inimestele, kes on jõudnud pensionieale, võidakse välja anda püsiva puude. Sellisel juhul ei ole uuesti läbivaatamine vajalik.

  Uue läbivaatamise läbiviimiseks peaks puudega inimene olema koos temaga:

 • Individuaalne taastusravi programm.
 • Puude tunnistus.

  3 puudega rühma. Pension

  Sotsiaalpensioni makstakse kõigi rühmade puuetega inimestele. 3. rühma puuetega inimeste pensioni suurus on 3675,20 rubla. See summa makstakse kodanikele igakuiselt.

  Lisaks vanaduspensionile saadakse igakuiseid sularahamakseid. EDV on ette nähtud järgmistesse kategooriatesse kuuluvatele isikutele:

 • Teise maailmasõja veteranid või võitlejad.
 • Puuetega inimesed kõigist rühmadest ja vanusest.
 • Koonduslaagrite endised alaealised vangid.
 • Kodanikud, keda kiirgus mõjutab.

  EDV makstakse kolmanda grupi puuetega inimestele summas 1236 rubla. Maksete saamiseks peavad puudega inimesed esitama rahapesu andmebüroole tegeliku elukoha kohale mitmed dokumendid, nimelt:

 • Pass
 • Pensionikindlustuse sertifikaat.
 • Õigus saada hüvitisi, näiteks puude tunnistus.

  Puudega inimestel, kes on saanud asjakohase tunnistuse, on õigus saada mitmeid sotsiaalteenuseid. Sellised teenused hõlmavad sotsiaaltöötajate poolt kolmanda osapoole abi puudega isiku normaalseks toimimiseks.

  Sotsiaalteenuste hulka kuuluvad:

 • Uimastite pakkumine.
 • Pakkuge spaauuringute kupüüre.
 • Paberkandja, mis tagab vaba liikumise äärelinna raudteetranspordis ja vahemaad transportimisega kohale.

  Lisaks saavad puuetega inimesed igakuist materiaalset toetust, mida makstakse 1000 rubla ulatuses. Nende vahendite saamiseks tuleb rahapesu andmebüroo territoriaalüksusele esitada vastav avaldus makse määramiseks.

  Föderaalset sotsiaaltoetust makstakse puuetega inimestele, kes saavad pensioni. Hüvitiste taotlemiseks peate näitama passi ja tööhõiveartiklit.

  Seega peavad isikud, kes soovivad puude taotleda, pöörduda oma arsti poole, kes vastutab arstliku läbivaatuse jaoks vajaliku esildise eest.

  Pärast eksami sooritamist on puudega kandidaadi arstliku läbivaatuse läbiviinud spetsialist tegu, mis on aluseks konkreetse puuete rühma isiku määramiseks ja vastava tunnistuse väljaandmiseks.

  Puuetega inimeste haiguste loetelu 3 rühma

  Puuetega inimeste rühma III kuuluvad järgmised haigused:

  1. Üks silma puudumine

  2. Jätkuv täisptoos ühes silmas pärast kõiki taastusravi liike.

  3. Nõrkus ühes silmas (nägemisteravus koos kaasaskantava korrektsiooniga 0,05 ja alla selle või visuaalväli kontsentriline kitsendus 10-kraadisele fikseerimispunktile)

  4. Kahepoolne kurtus

  5. Trahheostoomia seis

  6. Kõri II-III astme stenoos, mis on tingitud kõri neuromuskulaarse aparatuuri traumaatilistest või nakkuslikest kahjustustest ühepoolse või kahepoolse paresisusega ja püsiva düsfooniaga

  7. Stand ahonia orgaaniline geneezias

  8. Lõualuu või kõva mao defekt, kui protees ei paku närimist

  9. Nägu moonutavad armid ja defektid, mis ei sobi kirurgilisele ja kosmeetilisele korrektsioonile

  10. Hüpofüüsi nanism. Osteokondropaatia, osteokondrodüstroofia, mille kasv on väiksem kui 150 cm

  11. Pehme sensoorne afaasia

  12. Pintsli halvatus

  13. Ülemine või alaosa jäseme halvatus või esinev paresis, millega kaasneb märkimisväärne aktiivsete liikumiste ruumala piiramine kõikides liigeses ja lihaste hüpotroofias: õla - rohkem kui 4 cm, käsivarre - üle 3 cm, puusad - rohkem kui 8 cm, alumised jalad - rohkem kui 6 cm ja ka käte või jalgade lihaste hüpotroofia

  14. Ajutise aine välisomass (vigastuse tõttu), kui vigastusega kaasnes aju abscess või meningoentsefaliit

  Võõrkehade sisseviimine aju ainetesse ravi eesmärgil ei ole defekt ja puude grupp määratakse sõltuvalt närvisüsteemi ja psüühikahäiretest

  15. Olulised defektid kolju luudes (3 cm või rohkem, välja arvatud juhul, kui see asendatakse auto-luudega) või väiksemate suurustega, kui aju pulseerub või pulseerimisel puuduvad juhtudel, kui vigastusega kaasnes komplikatsioon (nakkus-purpurne protsess)

  16. Pintsli puudumine ülemise jäseme amputatsioonil

  17. Õngu või mõnda küünarvarvade luud

  18. Puudub kõik nelja sõrme phalangad, välja arvatud esimene

  19. kolme sõrme puudumine, sealhulgas esimene; anküloos või sama sõrme raskekujuline kontraktsioon funktsionaalselt ebasoodsas asendis

  20. Esimest ja teist sõrme puudumine vastavate metakarpide luudega.

  21. Kahe käe esimese sõrme puudumine

  22. Kolm sõrme puudumine vastavate metakarpide luudega.

  23. Reie või alaselja jalg

  24. Lisfranci taseme või tippkohtumise taseme jalamarja.

  25. Sharpe'i sõnul on jalgade kahepoolne küünarvarre ja metatarsaalsete luude peade resektsioon

  26. kahe pahkluu raske kontraktuur või anküloos; pahkluu liigne kontraktuur või anküloos koos jalgade asukohaga funktsionaalselt ebasoodsas asendis

  27. Puusa- või põlveliigese raske kontraktuur või anküloos

  28. Kaasasündinud või omandatud ühe puusaliigese dislokatsioon märkimisväärse funktsioonihäirega.

  29. Rindkere puudulikkus nelja või enama rinna resektsioonide tõttu hingamispuudulikkuse II astmes või rohkem

  30. Sääreluu või mõlema sääreluu või sääreluu luude valulik liigesetõbi koos rehabilitatsioonimeetmete ebaefektiivsusega pärast viieaastast vaatlust.

  31. Ebastabiilne põlveliigesed või puusaliiges tõsise jäsemete kahjustusega

  32. Alajäseme lühendamine 7 cm või rohkem

  33. Põlveliigese või puusaliigese endoprotees või suurte torukujuliste luude diaphüüs

  34. III astme skolioos, III astme kyphoscoliosis koos hingamispuudulikkuse või skolioosi olemasoluga või IV astme kyphoscoliosis

  35. Küünarliigese anküloos või väljendunud kontraktuur funktsionaalselt ebasoodsas asendis

  36. Küünarvarre kontraktuur on täielikult pronatsia asendis

  37. Volkmanni käsivarre isheemiline kontraktur koos raskete funktsionaalsete käitumishäiretega.

  38. Mao ekstirpatsioon, koloproektoomia kokku, pankreakoektoomia diabeedi esinemisega

  39. Türeoidektoomia koos hüpotüreoosse subkompensatsiooniga või hüpotüreoosiga koos piisava raviga.

  40. Vigastus (vigastus), kunstliku südame klapi, funktsionaalne südamestimulaator, võõrkeha südame lihases või perikardis.

  Võõrkehade sisestamine südame, müokardi ja perikardi veresoonde ravimise või diagnoosimise eesmärgil ei ole defektne ning puude grupp määratakse sõltuvalt südame-veresoonkonna süsteemi kahjustatud funktsioonist ja patsiendi elutähtsa aktiivsuse piiramisest.

  41. Ühe neeru puudumine

  42. Ühe kopsu puudumine

  43. Ühepoolne masteektoomia, mis on tingitud pahaloomulisest kasvajast.

  Kindlasti hinnake advokaadi vastust: Hea vastus. Vale vastus.

  puuetega inimeste rühmade haiguste loetelud

  Vene Föderatsiooni pensionide seaduse artikkel 23.

  Puue ja selle rühmad

  Puue on inimese tervise rikkumine koos organismi funktsioonide püsiva häirega, mille tagajärjeks on täielikult või oluliselt kaotatud kutsealane puue või elus olulised raskused. Sõltuvalt nende astmest on kolm puuetega gruppi. Kodanikud, kes on tavapärastes tingimustes tavapärastel tingimustel tavapärase ametialase töö alustamiseks täielikult kaotanud, määratakse I rühma puudulikkuse korral, kui nad vajavad pidevat välisabi (abi, järelevalve) ja II rühma, kui nad ei vaja sellist hooldust. Kodanikud, kes on kaotanud osalise regulaarse ametialase töövõime kaotuse, on määratud III rühma puude alla.

  Kuidas lahutusavalduse kirjutada

  Igal kohtul on lahutusprotokoll. Kuid isegi proovi korral peaksite teadma abielulahutuse kohtuasi sisestamise põhireegleid. Loe edasi

  Puude uuesti läbivaatamine. Meditsiinilis-sotsiaalsed teadmised

  Paljud puuetega inimesed ei mõista uuesti läbivaatamise menetluse vajadust, eriti lapsepõlves omistatud puude puhul või raskete pöördumatute muutustega kehas. Uuesti läbivaatamine on vajalik mitte ainult eelnevalt kindlaks tehtud puude kinnitamiseks, vaid ka rehabilitatsiooniprogrammi kohandamiseks, jälgimaks terviseseisundi muutuste dünaamikat. Lapse puude uuesti läbivaatamine on eriti oluline tema elu ja taastusravi optimaalsete tingimuste korraldamiseks. Arenenud rehabilitatsioonisüsteem võimaldab teil ühiskonda täielikult integreeruda.

  Lisaks saab 3. rühma puudega inimene igakuiseid hüvitisi, hüvitisi ja muid makseid, mis aitab oluliselt paljude haigete probleemide lahendamist. Muude puuetega rühmade puhul on riigi toetuse tähtsus veelgi olulisem. Seetõttu on läbivaatamise menetlus puude inimese jaoks tähtis hetk.

  Puude uuesti läbivaatamise kord ja tingimused

  Läbivaatamine viiakse läbi föderaalseadusega kehtestatud korras, sõltuvalt puude grupist sõltuvalt sagedusest. Praegu kehtivad järgmised reeglid:

  • 3. rühma puudega inimene on kohustatud kord aastas läbi vaatama.

  • 2. rühma puudega inimene peab aasta jooksul uuesti vaatama 1 korda.

  • 1. rühma puuetega inimesed peavad aasta jooksul uuesti läbi vaatama kaks korda.

  • Puuetega lapsed läbivad korra üks kord enne selle perioodi lõppu, mille jaoks on puude kindlaks määratud.

  Püsiva puude korral saab uuesti läbi viia, kirjutades avalduse isiklikult või seadusliku esindaja nimel. Lisaks sellele võib meditsiiniline ja ennetav hooldusasutus viidata ka puude uuesti läbivaatamisele, kui patsiendi tervislik seisund muutub.

  Te võite protseduuri eelnevalt läbi viia, kuid uuesti läbivaatamise läbiviimiseks varem kui kaks kuud enne invaliidsusaja lõppu peab teil olema isiklik avaldus või pöördumine arstiorganisatsiooni poole, kes jälgib kodaniku haiguse kulgu.

  Uuesti läbivaatamise menetlus toimub ka kodus. Selleks on raviarstil vaja teha erimärgiseid suunas.

  Meditsiinilise ja sotsiaalse eriala peamised ja föderaalsed bürood

  Puuetega inimeste rühma uuesti läbivaatamine toimub meditsiiniliste ja sotsiaalsete ekspertteadmiste alusel, mis tasuta tehakse elukoha meditsiini- ja sotsiaaloskuste büroos, peakontoris ja föderaalbüroos.

  Föderaalne riigiasutus "Meditsiinilise ja sotsiaalse eriuuringu peamine büroo" (PKU GB ITU) on piirkondlik teenistus uurimiseks ning tervishoiu taastamiseks ja rehabiliteerimiseks mitmesuguste teenuste pakkumiseks.

  PKU GB ITU täidab järgmisi funktsioone:

  • Korraldab uuesti läbivaatamise taotluse esitamise korral, et kaevata elukohajärgse büroo ekspertkomisjoni järeldused.

  • viib ITU olukorras, kus on vajalikud meditsiinilised eriuuringud.

  • viib läbi statistilist analüüsi puuetega kodanike arvu ja demograafilise koostisega seotud andmete kohta, kes esitasid büroole taotluse.

  • Töötab välja meetmed puude ennetamiseks ja ennetamiseks.

  • juhib iga büroo tegevust.

  Föderaalne meditsiinilise ja sotsiaalse ekspertiisi büroo (FB ITU) on kontrollimiseks föderaalne teenistus ning tervishoiu taastamisele ja taastamisele suunatud teenuste kompleks. Lisaks on FB ITU ülesandeks pakkuda kvaliteetset proteesimist.

  Föderaalbüroo korraldab kontrolli teiste büroode tegevuse üle, võib määrata ja läbi viia teiste büroode töötajate tehtud otsuste uuesti läbivaatamise, muutmise või tühistamise.

  Kodanikud, kes ei nõustu peamiste büroode komisjonide järeldustega, võivad kaotada föderaalbüroosse, kus määratakse uus eksam. Ta korraldab Rahvusvahelise Telekommunikatsiooni Liidu (ITU) ja konsultatsioone peamiste büroode suunas olukordades, kus on vaja saada oma eksperdiarvamus või läbi viia kompleksne meditsiiniline läbivaatus.

  Meditsiinilise ja sotsiaalse ekspertiisi kord

  Kontrollimenetlust korraldab büroo eksperdirühm. Katset taotleva isiku uuring, tema sotsiaalsed, kodumaised, psühholoogilised ja tööalased karakteristikud. Uuritakse haiguse meditsiinilist dokumentatsiooni. Kõigi saadud andmete põhjal tehakse otsus puude kindlakstegemise, selle pikendamise või puudega inimeste rühma muutmise kohta.

  Kui komisjoni töö tulemusena on ilmnenud kodaniku tervise, töövõime ja sotsiaalse kohanemise paranemine, võib puuete rühma muuta. 2. rühma puudega inimene võib tervisliku seisundi ja elutingimuste näitajate paranemise korral uuesti läbivaatamise käigus saada 3 puuete rühma.

  Komisjoni otsus tehakse teatavaks kodanikele kõigi ekspertpersonali liikmete juuresolekul ja see on sõlmitud eksamitõendiga. Dokument sisaldab ka mitut teavet ja viiteid, mille põhjal tehti järeldus.

  Vajadusel viivad täiendavad uuringud läbi meditsiiniline organisatsioon või föderaalbüroo. Kui kodanik keeldub lisauuringute programmist, on see teave õigusaktis märgitud ja otsus tehakse olemasoleva teabe alusel.

  Kontrollimenetlust saab läbi viia kodus, kui tervisliku seisundi tõttu ei saa inimene kontorisse tulla. Selleks on vaja asjaomase büroo otsust või raviasutuse juhist, kus kodanikku jälgitakse, või haiglasse, kus ravi toimub.

  ITU järeldus tuleneb ekspertide rühma töös. Komisjoni spetsialistide koosseis sõltub juhatusest ja selle profiilist. Peakontori uurimist teevad neli erinevat arsti, rehabilitatsioonitöö ekspert, sotsiaaltöötaja ja psühholoog. Elukohajärgse büroo töötajad koosnevad samadest spetsialistidest kui peakontor, kuid erineva profiiliga arstide arv on väiksem (kolm meditsiinitöötajat). Komisjoni töötajad otsustavad häälteenamusega.

  Ekspertkomisjoni koosseis sõltub juhatuse juhatusest, kes otsustab spetsialisti osalemise ITU menetlustes. Samuti on kodanikul, kes saadetakse büroole läbivaatamiseks, õigus kaasata täiendavaid eksperte, kuid nende töö eest maksmise korral. Nende paneeli liikmete otsus mõjutab ITU lõplikku arvamust.

  ITU spetsialistid koostavad arvamuse esitatava meditsiinilise dokumentatsiooni alusel pärast kodaniku uurimist, arutledes kogu kogu saadud informatsiooni kollektiivselt. Pärast otsuse teatavakstegemist annavad komisjoni eksperdid selgitusi juhatusele pöördunud kodanikule tehtud järelduste kohta.

  Olukorras, kus büroo ekspertkomitee otsus puude läbivaatamise ajal on ebamõistlik, võite esitada apellatsioonkaebuse büroo kohta elukohas, kus eksam sooritati. Kolme päeva jooksul saadetakse taotlus peamisele büroole, kus tehakse järeldus uue läbivaatamise tulemuste põhjal. Juhul, kui peamine juhatus ei ole nõus, esitatakse apellatsioonkaebus föderaalsele büroole. Apellatsioonkaebusega seoses viiakse läbi uuesti läbivaatamine ja lõplik otsus tehakse kindlaks.

  Föderaalbüroo kokkuvõtet saab edasi kaevata ainult kohtus.

  Juhatuse arvamuse vaidlustamiseks peate kirjutama avalduse, milles on märgitud:

  • Spetsiifilise büroo nimed, kellele taotlus esitatakse.

  • taotleja isiklikud andmed (perekonnanimi, eesnimi, perekonnanimi, elukoha aadress, kontaktandmed).

  • Isikuandmete esindaja.

  • Kaebuse ese eksamile.

  • Taotlused uuesti läbivaatamiseks.

  • Taotluse tähtajad.

  Uuesti läbivaatuse tulemuste kohaselt pikendatakse või eemaldatakse puue, invaliidsusgrupi muudatus, mis toob kaasa muutuse IRP-s, hüvitiste ja eeliste suuruse.

  Eksami edukaks läbimiseks on tähtis mitte ainult kogu vajalike dokumentide ja testitulemuste kogumine, vaid ka psühholoogiline protseduuri ettevalmistus. Otsust teevad eksperdirühma liikmed elutähtsate tegevuste piirangute hindamise põhjal ning mulje, et kodanikul on komisjoni liikmetel oluline roll. Seetõttu ei saa te käituda agressiivselt või eksiteele valede küsimuste poolt. Vastus peaks olema rahulik ja täpne. Samal ajal on piinlikkuse reaktsioon küsimusele palju parem kui kannatamatus ja viha. Kõige sagedamini esitatavad küsimused, mis tuleb koostada, on järgmised:

  • Küsimused haiguse käigu kohta.

  • Küsimused töövõime kohta (töö olemasolu, mugavad töötingimused jne).

  • Küsimused ravi kohta (intellektuaalomandi õiguste menetlused, soovitatud diagnoosi andmisest keeldumise põhjused jne).

  • Organismi toimimisega seotud probleemid.

  • Küsimused pereliikmete finantsseisundi kohta, et selgitada välja patsiendi osalemise võimalus kallidesse rehabilitatsiooniprogrammidesse, mis ei kuulu riiklikele toetustele.

  Puuete uuesti läbivaatamine, ITU jaoks nõutavad dokumendid

  Puuete uuesti läbivaatamise läbimiseks peab teil olema Vene Föderatsiooni kodaniku pass, töökord, kontrollkäigu kohale elukohajärgse polikliinikumi suunamine, ambulatoorne kaart, rakendusjuhiste rakendusjuhend. Samuti on vaja kirjutada ja võtta koos bürooga juhatusele avaldus uuesti läbivaatamiseks. Kui eeluurimisele eelnenud aasta jooksul toimusid konsultatsioonid spetsialistidega või neid raviti haiglas, siis tuleb asjakohased dokumendid esitada ekspertide eksperdid. Mõne dokumendiga on parem teha vajadusel koopiaid.

  Puudega lapsed läbivad uuesti läbivaatamise korra peaaegu samamoodi nagu esialgne eksam. Nõutavate dokumentide loetelu on sama, kuid on lisatud puude tunnistus ja IEP. Lapse puude uuesti läbivaatamisel on vaja:

  • lapse või passi sünnitunnistus (kui laps on 14-aastane).

  • Saadud haridussertifikaadid või õpingute läbinud õppeasutuse sertifikaadid.

  • Kitsalt keskendatud spetsialistide järeldused, haiglate väljavõtted.

  • puude tõendav dokument;

  Enne puude pikendamist on vaja pöörduda arsti poole elukohas. Teil peab olema pass, tervisekindlustus, ITU tunnistus puude kindlakstegemise kohta, ambulatoorne kaart, haigla väljavõte (kui ravi toimub), intellektuaalomandi õigused. Tervishoiutöötaja kirjutab läbi läbivaatamise, samuti vajalike protseduuride ja katsete tegemise. Te peate külastama bürood ja määrama kindlaks kuupäeva, mis lõpeb invaliidsusajaga uuesti läbivaatamiseks. Pärast seda on vaja pöörduda raviarsti poole haiguse all, mis annab ekspertkomisjonile arvamuse. Samuti peab seda kontrollima kaks kitsast spetsialisti, kellele kohalik terapeut viitab. Pärast testide tulemuste saamist ja kõigi arstidega konsulteerimist peaksite uuesti pöörduma arsti määramisse, kes sisestab andmed sertifikaadile ja kirjutab IHC-le (sõjaväe-meditsiiniline komisjon) ära. Lisaks saate kõigi viidete ja koopiatega põhidokumentide saamiseks pöörduda ITU menetluse poole.

  Puude pikendamisest keeldumise korral väljastatakse tunnistus, mis näitab uuringu tulemust ja keeldumise põhjuseid. Juhatuse otsust võib edasi kaevata föderaalbüroosse või kohtusse.

  Lapsepõlves puude uuesti läbivaatamine

  Lapse puude uuesti läbivaatamine toimub veidi teistsuguses järjekorras kui täiskasvanutel. Ühe vanema juuresolek on kohustuslik. Hea nimekiri nõutavatest dokumentidest. Lisaks ei saa luua puuete rühma, kuna lapsepõlves on määratud üldine kategooria "puudega laps";

  Menetluse läbimiseks on vaja saata meditsiiniasutusi. Uurimine toimub mitte varem kui kaks kuud enne puude kehtivusaja lõppemist, kuid mitte hiljem kui meditsiinilise ja sotsiaalse ekspertiisi kuupäev. Lapse puude pikendamise statsionaarne seire ei ole vajalik. Individuaalne rehabilitatsiooniprogramm on samuti soovitusliku iseloomuga ning kõigi selles osutatud meetmete rakendamine ei ole puude ümberhindamise eeltingimus.

  Väga sageli, kui jõutakse 18-aastaseks, on korduvalt läbi viidud töövõime tunnustamine. Selle põhjuseks on asjaolu, et täisealise puude kujundamisel ei pöörata põhitähelepanu mitte keha funktsioonide kahjustamisele, vaid iseseisva liikumise, enesehoolduse, töö jne suutlikkuse hindamisele.

  Puueteta läbivaatamine uuesti

  Nimekiri haigustest, mille korral puue on loodud, täpsustamata uuesti läbivaatamise perioodi.

  Need haigused hõlmavad järgmist:

  • siseorganite haigused.

  Samal ajal määratakse puue ilma uuesti läbivaatamiseta hiljemalt kaks aastat pärast puude esmakordset tunnustamist selle loendi haiguste tõttu.

  Puudumine ilma uuesti läbivaatamiseta võib tuvastada ka siis, kui ekspertkomitee näitab terviseolukorra parandamise võimatust, inimese rehabiliteerimist ja oma elukvaliteedi piirangute vähendamist. Sellisel juhul peaks pärast puude esialgset läbivaatamist läbima kuni neli aastat.

  Selleks, et puude kindlaks teha ilma uuesti läbivaatamisperioodita, ei tohiks enne ITU nimetamist rekonstrueerida positiivset suundumust. Asjakohased andmed on näidatud uurimise suunas.

  Lisaks sellele ei kuulu uuesti läbivaatamise menetlus alla 55-aastastele naistele ja 60-aastastele meestele ning püsib puue.

  Sotsiaalkindlustuse ekspertide sõnul on läbivaatamine parem isegi püsiva puude korral, et õigeaegselt tuvastada tervise halvenemine või vajadus proteesi asendada.

  Juhul, kui föderaalbüroo kontrollib põhibüroo otsuseid, puude korral ilma uuesti läbivaatamise perioodi, võib ITU veel määrata.

  Puude uuesti läbivaatamise puudumine

  Meditsiinilise ja sotsiaalse ekspertiisi menetluse puudumisel peatatakse pensioni maksmine kolmeks kuuks. Kui kindlaksmääratud ajavahemiku jooksul kinnitab meditsiinilise sotsiaalse eksami teenust puue, jätkatakse pensionimakseid alates puude uuesti tunnistamise kuupäevast.

  Olukorras, kus uuesti läbivaatamist ei kasutatud õigel põhjusel, määratakse pensionide maksmine alates puude uuesti läbivaatamise päevast, kaasa arvatud tasud tähtajaks täitmata jäänud aja eest. Ajavahemik, mille jooksul ei tehtud pensionimakseid, ei ole oluline. Pealegi, kui eksperdikomisjon kehtestab teise puude taseme, siis makstakse tasumata jäänud perioodi eest vanade arvutussüsteemide järgi.

  Maksete uuendamine toimub automaatselt pärast seda, kui pensionifond saab asjakohaseid dokumente, mille edastab meditsiiniliste ja sotsiaalsete ekspertiiside eriteenistus ja kinnitab läbiviidava uuesti läbivaatamise menetluse.